Njoftim për qasje në email-in zyrtar për studentët e vitit të parë

Njoftim për qasje në email-in zyrtar për studentët e vitit të parë

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë njofton studentët e vitit të parë (vitit akademik 2022/2023) se ka krijuar qasjet për të gjithë studentët në emailin zyrtar.

Email-at e studentëve janë krijuar në formatin [email protected] (shembull: [email protected]).

Për më shumë detaje rreth qasjes në emailin zyrtar shikoni njoftimin në këtë link.

tp-bottom