Njoftim për regjistrimin e lëndëve në nivelin Bachelor dhe Master për vitin akademik 2022/2023

Njoftim për regjistrimin e lëndëve në nivelin Bachelor dhe Master për vitin akademik 2022/2023

Njoftohen të gjithë studentët e njësive akademike të nivelit Bachelor dhe Master se në SMU janë bartur të gjitha lëndët dhe mund ti regjistroni lëndët e semestrit tek profesorët përkatës.

Manuali i përdorimit të SMU për studentë mund të shkarkohet në këtë link.

Suksese

tp-bottom