Rezultatet preliminare të provimit pranues (Baçelor - afati i dytë dhe Master - afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Rezultatet preliminare të provimit pranues (Baçelor - afati i dytë dhe Master - afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Filologjisë

Fakulteti i Mjekësisë

Fakulteti i Shkencave Sociale

 

Afati i ankesave është deri më datën 23.09.2022 në ora 16:00. Pas këtij afati ankesat nuk do të pranohen.

Ankesat bëhen vetëm përmes sistemit SMU në këtë link dhe raporti duhet të dorëzohet në fakultetin përkatës.

 

Studentët e pranuar pas rezultateve përfundimtare (që shpallen me dt. 26.09.2022) do të regjistrohen dhe fotografohen për ID kartelë sipas orarit:

Fakulteti i Edukimit - datë 27.09.2022 nga ora 09:00 - 15:00  (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë)

Fakulteti i Shkencave Sociale - datë 27.09.2022 nga ora 09:00 - 15:00  (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë)

Fakulteti i Filologjisë - datë 27.09.2022 nga ora 09:00 - 15:00 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë)

Fakulteti i Mjekësisë - datë 28.09.2022 nga ora 09:00 - 15:00 (në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë)

tp-bottom