Po zhvillohet punëtoria “Manaxhimi i ciklit të projekteve”

Po zhvillohet punëtoria “Manaxhimi i ciklit të projekteve”

Sot, stafi i Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë po vazhdon dita e dytë të punëtorisë me temën: “Manaxhimi i ciklit të projekteve” e organizuar dhe financuar nga HERAS+ përmes Qendrës Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie.

Hapjen e punëtorisë e bënë Prof. Asoc. Dr. Artan Nimani, Rektor i Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë dhe Z. Nehat Dervishi, Koordinator tematik për arsim të lartë, Projekti HERAS+.

Rektori, Prof. Asoc. Dr. Artan Nimani, në fjalimin e tij theksoi se është nder dhe privilegj të bëjë hapjen e punimeve të kësaj punëtorie kaq të rëndësishme. Ai i falënderoi të gjithë ata që kontribuan në realizimin e kësaj punëtorie, dhe u shpreh se beson në profesionalizmin e tyre dhe se këto evente dhe bashkëpunime të tjera do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.

Trajnere e kësaj punëtorie është ekspertja e angazhuar nga HERAS+. Znj. Vjosa Beqaj Krasniqi.

Punëtoria është pjesë e mbështetjes së ofruar për Universitetin “Fehmi Agani” Gjakovë bazuar në fondin konkurrues për zhvillimin strategjik të universiteteve publike, gjegjësisht fondet e dedikuara. Punëtoria u zhvillua në bashkëpunim me Qendra Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie në Universitetin “Fehmi Agani” Gjakovë.

HERAS Plus financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim e bashkëfinancuar nga MESTI dhe zbatuar nga WUS Austria, Zentrum für Soziale Innovation - ZSI dhe OeAD

 

Fotot e lajmit

tp-bottom