Përfundoi punëtoria 4 ditore në kuadër të projektit QUADIC, në Universitetin Cote D'Azur në Nice, Francë

Përfundoi punëtoria 4 ditore në kuadër të projektit QUADIC, në Universitetin Cote D'Azur në Nice, Francë

Përfaqësuesit nga UFAGJ, Prorektorja për Zhvillim akademik dhe Ngritje të cilësisë Prof.Ass. Dr. Laura Naka dhe Sekretarja e Përgjithshme MSc. Linda Dula Halilabazi, ndoqën trajnimet dhe të gjitha prezantimet në kuadër të kësaj punëtorie. Po ashtu, Universiteti Cote D'Azur në Nice, me rastin e "Digital Week" në të cilën kishte shumë evente, kanë kërkuar bashkëpunim për të organizuar mobilitete me studentë përmes mësimit HYBRID. Në këtë drejtim, universitetet partnere në këtë projekt treguan gatishmëri pēr angazhime të përbashkëta tutje.

 

Fotot e lajmit

tp-bottom