Agjencioni i Akreditimit të Kosovës dhe kryetarja e KSHC-së pritën në takim përfaqësues nga të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë të Kosovës

Agjencioni i Akreditimit të Kosovës dhe kryetarja e KSHC-së pritën në takim përfaqësues nga të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë të Kosovës

Agjencioni i Akreditimit të Kosovës dhe kryetarja e KSHC-së pritën në takim përfaqësues nga të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë të Kosovës për të diskutuar draft-dokumentin ‘Kosovo Subject Area Code’  

Sot përfaqësuesit e Universitetit “Fehmi Agani” Gjakovë,  Prof.ass.dr. Laura Naka Prorektore për Zhvillim Akademik dhe Sigurim të Cilësisë, Prof.ass.dr. Dafina Kacurri prodekane dhe koordinatore për SC në Fakultetin e Mjekësisë dhe udhëheqësi i Zyrës për Sigurim të Cilësisë Mrs. Daut Islami,  morrën pjesë në dëgjimin publik lidhur me draftin e dokumentit ‘Kosovo Subject Area Code’, i cili dokument do të iu mundësojë IAL-ve që të identifikojnë dhe përcaktojnë stafin akademik me programet e studimit ku ata janë bartës.

Përfaqësuesit e UFAGJ-së kontribuan me propozimet e tyre të bazuara në dëshmi dhe praktikat më të mira në regjion e më gjërë.

 

Fotot e lajmit

tp-bottom