Po mbahet në UFAGJ punëtoria në kuadër të SMHAPC “Punëtoria reflektuese dhe pas pilotuese“

Po mbahet në UFAGJ punëtoria në kuadër të SMHAPC “Punëtoria reflektuese dhe pas pilotuese“

Po mbahet në Universitetin “Fhemi Agani” në Gjakovë dita e parë e punëtorisë katër ditore „Punëtoria reflektuese dhe pas pilotuese“ e projektit SMHAPC.

Fjalën hyrëse e mbajti Rektor Prof.Asoc.Dr. Artan Nimani. Ndërsa prezantimi i kurseve pilotuese në UGJFA e bëri Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukehaxhaj dhe Prof. Ass. Dr. Faton Hoxha.

Gjatë ditës do të diskutohen edhe reflektohet së bashku me studentët për procesin e pilotimit, përfshirjen e studentëve, prezantimin e koncepteve të reja, qasjet pedagogjike, protokollet, shabllonet.

Po ashtu gjatë ditës do të bëhet edhe prezantimi i kurseve pilot në UGJFA dhe poashtu do të bëhen komentet cilësore të ekipit bazuar në inputet e mbledhura nga studentët/stafi.

Punëtoria do të mbahet katër ditë dhe është në kuadër të projektit SMHAPC në të cilën Universiteti jonë është partner. Ditët në vazhdim do të bëhet edhe prezantimi i kurseve pilotuese nga Heimerer College dhe Universiteti i Gjilanit „Kadri Zeka“.

Fotot e lajmit

tp-bottom