Lajmërim rreth konferencës “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”

Lajmërim rreth konferencës “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”

Për tu regjistruar për pjesëmarrje pasive në Konferencën me pjesëmarrje ndërkombëtare me temën: “Diabeti mellit, shputa diabetike dhe komplikimet tjera”, që do të mbahet më 10.12.2021, ora 9:00, online

klilkoni në linkun: https://forms.gle/1Cc14tLXqcWVQ7jJ9  

Ky aktivitet është akredituar me 13 pikë për pjesëmarrësit aktiv dhe 10 pikë për pjesëmarrësit pasiv nga Oda e Mjekëve të Kosovës, Oda e Infermierëve dhe Profesionistëve Shëndetësor dhe Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës.

tp-bottom