Punimi shkencor i Prof. ass. dr. Antigona Ukëhaxhajt publikohet në revistën JOSHA (Journal for Science, Humanities and Arts)

Punimi shkencor i Prof. ass. dr. Antigona Ukëhaxhajt publikohet në revistën JOSHA (Journal for Science, Humanities and Arts)

Punimi i Prodekanes së Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin “Fehmi Agani” në Gjakovë, Prof. ass. dr. Antigona Ukëhaxhajt “Cilësia e ujit dhe siguria e puseve të ujit të pijshëm në Rajonin e Gjakovës” është publikuar në revistën JOSHA (Journal of Science, Humanities and Arts).

Ky studim është kryer nga Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe autoritetet e tjera lokale në Kosovë, në bashkëautorësi me Prof. asoc. dr. Dardan Koçinaj, Ass. Arben Boshnjaku, Prof. dr. Naser Ramadani, Dr. Drita Zogaj dhe Dr. Roza Allabashi.

Studimi është mbështetur edhe nga Ambasada Amerikane në Prishtinë përmes programit “University Support Progam” të projektit “Sustainable use of underground water resourses and safe drinking water in the municipality of Gjakova”.

JOSHA (Journal for Science, Humanities and Arts) është një forum unik multidisiplinar, shumëgjuhësh për botimin dhe komunikimin e përparimeve të rëndësishme të krijimtarisë njerëzore dhe zbulimit në fushat e shkencës, shkencave humane dhe arteve. JOSHA renditet në Research Gate dhe aktualisht indeksohet në Microsoft Academic, WorldCat - OCLC, Crossref, ROAD (Drejtoria e Burimeve Akademike të Hapjes së Hapur), e-journal.org dhe Scilit.

Linku i publikimit: JOSHA - Journal of Science, Humanities and Arts

Punimi

tp-bottom