Mbahet në mënyrë virtuale uebinari “Strategjitë dhe veprimet e universitetit për qëndrueshmërinë e mjedisit”

Mbahet në mënyrë virtuale uebinari “Strategjitë dhe veprimet e universitetit për qëndrueshmërinë e mjedisit”

Institucionet e arsimit të lartë janë aktorë të rëndësishëm në tranzicionin drejt neutralitetit të karbonit dhe shoqërive të qëndrueshme, dhe shumë prej tyre kanë ndërmarrë hapa konkretë për të adresuar qëndrueshmërinë mjedisore në nivelin strategjik. Por, drejtuesit dhe qasjet mund të jenë mjaft të ndryshme në institucionet dhe sistemet e arsimit të lartë.

Uebinar i tretë në serinë EUA "Gjelbërimi në institucionet evropiane të arsimit të lartë" shfaqë gjetjet kryesore nga sondazhi i EUA mbi gjelbërimin, si dhe dy studime institucionale të çështjeve. Ngjarja përqëndrohet në lidhjet me strategjinë institucionale dhe politikën kombëtare, qeverisjen dhe zbatimin e aktiviteteve, si dhe ndikimin e pritur.

Pjesëmarrës të Universitetit “Fehmi Agani” në Gjakovë ishin znj. Rolanda Mula nga Zyra për Marrëdhënie me Jashtë dhe znj. Marigona Shkoza nga Zyra Ligjore.

tp-bottom