Ftesë për pjesëmarrje në Shkollën Verore "Përparimet në materialet për mjekësi" në Universitetin Teknik të Rigës (Letoni) dhe Universitetin e Bergamos (Itali)

Ftesë për pjesëmarrje në Shkollën Verore "Përparimet në materialet për mjekësi" në Universitetin Teknik të Rigës (Letoni) dhe Universitetin e Bergamos (Itali)

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Shkollës Verore "Jeta Jolineare”, duke u zhvilluar më 26-29 korrik 2021, e organizuar bashkërisht nga Universiteti i Bergamos (Itali) dhe Universiteti Teknik i Rigës (Letoni).

Profesorë nga Holanda, Britania e Madhe, Serbia, Turqia, Italia dhe Letonia, si dhe praktikues nga sektori biomjekësor (firma, laboratorë, ambiente rehabilitimi) do të mbajnë leksione mbi "Përparimet në materialet për mjekësinë".

Një certifikatë pjesëmarrjeje dhe 3 kredi ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Kredive) do të jepen pas përfundimit të programit.

Shkolla Verore është e hapur për studentët BSc, MSc dhe PhD me një përvojë në mjekësi, inxhinieri, shkenca të jetës dhe do të përqendrohet në zhvillimet dhe vetitë e reja të biomaterialeve metalike, polimerike, qeramike, të përbërë dhe nanostrukturuar.

Të gjitha informacionet në lidhje me Shkollën Verore mund të gjenden në lidhjen vijuese: www.unibg.it/nonlinearlife

Tarifa : 100 EURO

 Afati i fundit për aplikim është 10 korrik 2021.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të dërgoni email në: [email protected].

Aplikantët do të njoftohen për pranimin në Shkollën Verore brenda një jave nga dita e aplikimit dhe do të vazhdojnë me pagesën e tarifës së pjesëmarrjes deri më 20 korrik 2021. Asnjë pagesë nuk kërkohet në kohën e aplikimit.

Kontaktet:

www.unibg.it/nonlinearlife

[email protected]

posteri

 

 

tp-bottom