Mbahet takim virtual me grupin menaxhues të projektit SMAHPC

Mbahet takim virtual me grupin menaxhues të projektit SMAHPC

Sot, më 15 prill 2021, në Universitetin “Fehmi Agani” në Gjakovë në vazhdën e takimeve, në kuadër të projektit SMAHPC - PMG, në mënyrë virtuale u mbajt takimi me grupin menaxhues te projektit, ku u diskutuan të arriturat e deritanishme të projektit ndërmjet pjesëmarrësve, u përcaktuan pikat se ç ‘është realizuar deri tani në paketën punuese 2 (WP2) dhe çka duhet të realizohet në vazhdim.

Përgjatë takimit u kërkua nga pjesëmarrësit në takimet e ardhshme të realizohet një model operativ dhe plani i qëndrueshmërisë.

Pjesëmarrës në këtë takim nga Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë, ishin z. Denis Spahija, Udhëheqës i Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë, dhe znj. Rolanda Mula, Konsulente për Menaxhimin e Projekteve.

Takimi i radhës, i koordinuar nga të gjithë do të mbahet me datë 30 prill 2021, me fillim nga ora 10:00 deri në orën 12:00.

tp-bottom