Mbrojtja dhe parandalimi i përhapjes së COVID 19 dhe trajtimin psikologjik të viktimave të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID- 19 me theks të veçantë tek gratë e Shtëpive të Sigurta në Gjakovë dhe Pejë

Mbrojtja dhe parandalimi i përhapjes së COVID 19 dhe trajtimin psikologjik të viktimave të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID- 19 me theks të veçantë tek gratë e Shtëpive të Sigurta në Gjakovë dhe Pejë

Dorëzohen pajisjet në Shtëpinë e Sigurt

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” në bashkëfinancim me Aleancën e Universiteteve Frankofone është duke zbatuar projektin “Mbrojtja dhe parandalimi i përhapjes së COVID 19 dhe trajtimin psikologjik të viktimave të dhunës në familje gjatë pandemisë COVID- 19 (me theks të veçantë tek gratë e Shtëpive të Sigurta në Gjakovë dhe Pejë” me mbështetje teknike nga “Medika Kosova”. Sot koordinatorja e projektit Prof. Ass. Dr. Laura Naka së bashku me bashkëpunëtorët bëri dorëzimin e pakove higjienike, pakove me masa mbrojtëse dhe pakove për aktivitete të fëmijëve.

Fotot e lajmit

tp-bottom