Informacion mbi bursat dhe grantet në Austri

Informacion mbi bursat dhe grantet në Austri

Në linkun https://grants.at/en/ do të gjeni databazën më të madhe në internet të Austrisë për bursa dhe grante kërkimore për të gjitha fushat akademike. Opsionet e mbështetjes financiare për studentët, të diplomuarit dhe studiuesit variojnë nga grante klasike dhe bursa, shtesa dhe trofe deri në programe të gjera kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare të mbështetjes së kërkimit. Në më shumë se 1,200 kategori, linku https://grants.at/en/ ofron informacion në lidhje me programe të tilla si Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel dhe Richard Plaschka. Këto janë të hapura për të gjithë aplikantët.

CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare), për shembull, ofron bursa afatshkurtra për studentët nga Evropa Qendrore dhe Jug-Lindore.

Informacioni mbi pyetjet e përgjithshme në lidhje me studimin në Austri ofrohet nga www.studyinaustria.at.

tp-bottom