Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik

Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” hap konkurs për zgjedhjen e personelit akademik

Konkursi

tp-bottom