Hapet thirrja në Programin Fulbright për Vizita  Studimore  për Vitin Akademik 2021 - 2022

Hapet thirrja në Programin Fulbright për Vizita Studimore për Vitin Akademik 2021 - 2022

Aplikimi për Programin e Bursave Fulbright (Post-Doktoraturë) në SH.B.A.

Afati i fundit: 1 Nëntor 2020

Kërkesat e pranueshmërisë:

  • Diplomë Doktorature ose kandidatë Ph.D.;

  • Përvoja mësimore ose kërkimore në një universitet të Kosovës (rekomandohet më shumë se 3 vite);

  • Aftësi në gjuhë angleze - e përshtatshme për projektin e propozuar kërkimor që do të kryhet në Shtetet e Bashkuara;

  • Një deklaratë e hollësishme e aktivitetit të propozuar për kërkime në një institucion amerikan;

  • Shtetësia e Kosovës dhe punësimi në Kosovë.

Për më shumë informata klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://xk.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-scholar-program/?fbclid=IwAR0-mjBFi9KyzN4DG-lsilzEtT3Uq5aJDv6i2j9be9QA1V2iPD7o5-VgD5k

tp-bottom