Botimet

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Titulli: Buletini Shkencor (Scientific Bulletin) Nr.1

  Gjuha e publikimit: Anglisht

  Redaktor shkencor: Prof.Asoc.Dr. Lulzim Zeneli

  Kryetari i këshillit botues: Prof.Asoc.Dr. Kamber Kamberi

  CIP: 316(048.83)  502/504(048.83)

  ISBN: 978-9951-804-01-1

  Nr.f: 64 f; 21 cm.

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Autori: Anton Nikë Berisha

  Titulli: Poetika e letërsisë për fëmijë

  CIP: 821.18-93.09   821.18.09

  ISBN: 978-9951-804-04-2

  Nr.f: 204 f; 21 cm.

 

 

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Autori: Prof.ass.Dr. Antigona Ukëhaxhaj

  Titulli: Vlerësimi i efekteve akute të aerondotjes nga partikulat te të sëmurët respirator dhe kardiovaskular

  CIP: 504:612.1/.2    612.1/.2:504

  ISBN: 978-9951-804-05-9

  Nr.f: 114 f; 24 cm.

 

 

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Autori: Dr. Besim Muhadri

  Titulli: Shtjefën Gjeçovi dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit

  CIP: 39 (=18):340.341

  ISBN: 978-9951-804-02-8

  Nr.f: 320 f; 21 cm.

 

 

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Autori: Prof.Asoc.Dr. Behxhet Gaxhiqi

  Titulli: Shkaqet dhe faktorët e dhunës te fëmijët

  CIP: 3.16.6-053

  ISBN: 978-9951-804-03-5

  Nr.f: 172 f; 24 cm.

 

 

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (2020)

  Autori: Prof.Ass.Dr. Shemsi Morina; Prof.Dr. Erleta Çelmeta (Mato)

  Titulli: Teori e mësimit

  CIP: 37.013.3

  ISBN: 978-9951-510-19-6

  Nr.f: 313 f; 24 cm.

 

 

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Autori: Vjollca Dibra

  Titulli: De-heroized heroines

  Gjuha e publikimit: Anglisht

  CIP: 821.18.09    821.112.2.09

  ISBN: 978-9951-804-01-1

  Nr.f: 159 f; 24 cm.

 

 

 

  Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

  Autori: Dr.Sc. Bekim Sh. Avdiaj

  Titulli: Dukuri Kriminale në Shoqërinë Kosovare

  CIP: 316.32(496.51)

  ISBN: 978-9951-804-00-4

  Nr.f: 322 f; 24 cm.

 

 

 

 

   Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2008-2013)

   Autori: Artan Nimani

   Titulli: Efektet e kirzës financiare globale në Kosovë

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 338.124.4:336

   ISBN: 978-9951-804-08-0

 

 

   

 

    Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

    Autori: Haxhi Kamberi

   Titulli: Njohuritë shëndetësore funksionale midis pacientëve të kujdesit shëndetësor parësor dhe spitalor

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 614.2 362.1

   ISBN: 978-9951-804-01-3                                                       

                     

  

 

    Botues: Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” (2020)

    Autori: Idriz Berisha

   Titulli: Manifestimet sistematike në artritin reumatoid

   Gjuha e publikimit: Shqip

   CIP: 616.7-002.77

   ISBN 978-9951-804-09-7

 

tp-bottom