Njoftim

Njoftim

Pas rezultateve përfundimtare të Zgjedhjeve të Pëgjthshme 2019 në Fakultetet e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”, u konstituua Senati i Universitetit dhe në mbledhjen konstiuive, më 07.06.2019, u miratuan Dekanët sipas propozimit të Këshillave të Fakulteteve.

Rezultatet janë si në vijim:

Fakulteti i Edukimit: Dekan - Prof. Dr. Ilir Kelmendi

Fakulteti i Filologjisë: Dekan - Prof. Asoc. Dr. Kamber Kamberi

Fakulteti i Mjekësisë: Dekan – Prof. Ass. Idriz Berisha

Dekanët e zgjedhur, mandatin do ta marrin prej datës 01.10.2019.

tp-bottom