Themelohet Këshilli për Shkencë në UGJFA

Themelohet Këshilli për Shkencë në UGJFA

Senati i Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” në mbledhjen e mbajtur me datën 08.05.2020, merr vendim për themelimin e Këshillit për Shkencë në këtë përbërje:

1. Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli – Kryetar
2. Prof. Asoc. Dr. Ramush Bejiqi – Anëtar
3. Prof. Ass. Dr. Ilmi Hoxha – Anëtar
4. Prof. Ass. Dr. Fitor Ollomani – Anëtar
5. Ma. Abedin Sadrija – Anëtar

tp-bottom