Nënshkruhet marrëveshje e bashkëpunimit në mes Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” dhe Universitetit Mjekësor të Sofies së Bulgarisë

Nënshkruhet marrëveshje e bashkëpunimit në mes Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” dhe Universitetit Mjekësor të Sofies së Bulgarisë

Rektori i Universiteti të Gjakovës Prof. Ass. Dr. Artan Nimani nënshkroi marrëveshje bashkëpunmi me Universitetin Mjekësor të Sofijës së Bulgarisë.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është promovimi i bashkëpunimit ndërkombëtar mes këtyre dy universiteteve, duke njohur përfitimet e përbashkëta si: mbështetja e ndërsjellë, projekte dhe hulumtime të përbashkëta, pjesëmarrje në seminare dhe takime akademike në të dyja institucionet.

tp-bottom