Thirrja për shkollën verore “Uniteti i Evropës në diversitetin e vlerave”

Thirrja për shkollën verore “Uniteti i Evropës në diversitetin e vlerave”

Në Universitetin e Tilburgut,  do të organizohet Shkolla Verore nga 6-10 korrik mbi diversitetin e vlerave, duke theksuar rolin e Studimit të Vlerave Evropiane. Ky kurs një javor do të lidhë teorinë dhe strategjitë themelore të kërkimit empirik për të përdorur EVS për të adresuar pyetjet e vazhdueshme shoqërore. Gjatë kësaj Shkolle Verore, e cila është e përshtatur për studentët BA- dhe MA, 2 ECTS mund të fitohen duke shkruar një blog në të cilin shpjegohet një enigmë e shpejtë duke përdorur të dhëna EVS. Inkurajohen studentët e motivuar të aplikojnë. Për më shumë informacion dhe për t'u regjistruar, ju lutemi kontrolloni faqen e internetit më poshtë:

https://www.tilburguniversity.edu/education/summerschool/academic-courses/europe-unity-value-diversity

 

Fotot e lajmit

tp-bottom