lajm

Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit

03/09/2019

Më poshtë gjeni link-un me njoftimin për lirim nga pagesa e semestrit: 

Njoftimi