Njoftim për pushim për festë zyrtare

Njoftim për pushim për festë zyrtare

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-064, për Festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

shpallet ditë pushimi:

E Hënë, 12 Gusht 2019- Bajrami i Vogël (Kurban Bajrami).

tp-bottom