Njoftim për shtyrjen e konkursit për personelin akademik

Njoftim për shtyrjen e konkursit për personelin akademik

Njoftohen kandidatët e interesuar (për shkak të festës zyrtare - 9 prill) afati për dorëzim të aplikacioneve në konkursin për zgjedhjen e personelit akademik Nr. prot. 01/59,mbaron me datën 10 prill 2019.

tp-bottom