Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në bazë të nevojave të Fakulteteve të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2018/2019:

Konkursi

Njoftim mbi plotësimin e konkursit

tp-bottom