lajm

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik

10/09/2018

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik në bazë të nevojave të Fakulteteve të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” për vitin akademik 2018/2019:

Konkursi

Njoftim mbi plotësimin e konkursit