Konkurs për vende të lira pune në Administratën e Universitetit të Gjakovës ''Fehmi Agani'' (ri-shpallje)

Konkurs për vende të lira pune në Administratën e Universitetit të Gjakovës ''Fehmi Agani'' (ri-shpallje)


Universiteti i Gjakovës ''Fehmi Agani'', ri-shpallë konkurs për pozitat:

- Zyrtar/e për Administrimin e Teknologjisë Informative-Tl (1 nëpunës/e) - Konkursi

Konkursi mbetet i hapur deri me dt.27.07.2018 (15 ditë kalendarike). Paraqitja e dokumenteve bëhet në zyrën e Arkivit në ndërtesën e Rektoratit të Universitetit ''Fehmi Agani'' Rr. "Ismail Qemali pn, Gjakovë.

Aplikacioni për punësim


tp-bottom