Hapet konkursi për ndjekjen pa pagesë të programit “Zhvillimi dhe aftësimi i mësimdhënësve” në shkollat Maarif të Kosovës

Hapet konkursi për ndjekjen pa pagesë të programit “Zhvillimi dhe aftësimi i mësimdhënësve” në shkollat Maarif të Kosovës

International Maarif School of Kosova hap konkursin për ndjekjen pa pagesë të programit

“Zhvillimi dhe aftësimi i mësimdhënësve”.

Kriteret për aplikim:

- Të jenë në vitin e 4-t të studimeve ose të jenë të diplomuar;

- Të mos kenë kaluar më shumë se 3 vjet nga diplomimi;

- Të kenë përfunduar Fakultetin e Edukimit në drejtimet përkatëse;

- Diploma t’i ketë 240 kredi e mbi (për të diplomuarit);

- Mesatarja e notës të jetë mbi 8.5;

- Parapëlqehet njohja e gjuhës angleze.

Aplikimi do të bëhet përmes postës elektronike. Kandidatët, të cilët nuk i plotësojnë kriteret e caktuara nuk do të vlerësohen.

- Për pyetjet shtesë rreth aplikimit mund të shkruani në adresat elektronike të mëposhtme:

Për Prizren dhe Prishtinë; [email protected]

- Data e fundit për aplikim është më 20/11/2020

- Periudha e vlerësimit të kandidatëve do të jetë: 20/11/2020 - 27/11/2020

(Kandidatët, të cilët aplikojnë në Degën e Prishtinës do të vlerësohen në Shkollën e Prishtinës, ata të cilët aplikojnë në Degën e Prizrenit do të vlerësohen në Shkollën e Prizrenit).

- Periudha e zgjatjes së programit: 30/11/2020 – 30.04.2021

Për më shumë të dhëna klikoni në linkun më poshtë:

https://www.facebook.com/tmaarifKOSOVA/posts/3482769125139966

tp-bottom