Vazhdon implementimi i projekti të AUF

Vazhdon implementimi i projekti të AUF

Vazhdon implementimi i projektit të AUF "Mbrojtja dhe parandalimi i përhapjes së COVID-19” i organizuar nga Universiteti i Gjakovës në bashkëpunim me Medica Kosova.

Në këtë projekt kujdes dhe rëndësi e veçantë ju kushtua poashtu trajtimit psikologjik të viktimave të dhunës në familje gjatë pandemisë (me një përqëndrim të veçantë te gratë e Shtëpive të Sigurta në Gjakovë e në Pejë)”. Ky projekt i udhëhequr nga Universiteti i Gjakovës "Fehmi Agani" dhe i financuar nga Agjencia Universitare e Frankofonisë - AUF, në bashkëpunim me Medica Kosova ka realizuar takime me gratë e Shtëpisë së Sigurtë në Gjakovë dhe fëmijët e tyre. Gratë kanë shpalosur vështirësitë e tyre në përballje me izolimin gjatë dhe janë diskutuar mënyra të ndryshme të ballafaqimit me pandeminë Covid 19.

tp-bottom