Universiteti i Gjakovës pjesëmarrës në konferencën online “Kohezioni social në regjionin e Detit të Zi”

Universiteti i Gjakovës pjesëmarrës në konferencën online “Kohezioni social në regjionin e Detit të Zi”

Prof.ass.dr. Artan Nimani mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “Kohezioni social në regjionin e Detit të Zi” të organizuar nga një rrjet universitetesh të regjionit të Detit të Zi në bashkëpunim me asamblenë parlamentare për bashkëpunim ekonomik të po atij regjioni (PABSEC), Universiteti i Ankarës dhe Universiteti i Bukureshtit.

Tematika e kësaj konference u nxit nga problemet komplekse të kohezionit social në Evropë dhe shkallët politike rajonale që amplifikojnë efektet e këtyre veprimeve që shpesh drejtohen drejt përleshjeve, pretendimeve apo edhe konflikteve të hapura.

Konferenca ka qëllim që të ofrojë një mundësi për debate falas duke lehtësuar shkëmbimin e ideve dhe njohurive për të identifikuar udhëzime të reja që duhen ndjekur për konceptimin e politikave dhe adresimin e kohezionit shoqëror në zonën e Detit të Zi.

 Në kontekstin aktual, kur rajoni i Detit të Zi u bë një zonë konfrontimesh në shumë sfera  si: ekonomike, gjeostrategjike, sociale, ushtarake, por edhe në sfera shpirtërore, është përgjegjësia e komunitetit akademik për të bashkëpunuar me të gjithë anëtarët e shoqërisë dhe secili prej tyre të marrë  përsipër përgjegjësinë shoqërore e intelektuale për të promovuar dialogun dhe respektin e ndërsjellë si sfond themelor për paqe dhe prosperitet në rajonin tonë.

Të ftuar në konferencë ishin akademikë, studentë, anëtarë të parlamentit,përfaqësues të autoriteteve lokale, përfaqësues të pakicave kombëtare, ekspertë të fushës, ambasadorë dhe përfaqësues të misioneve diplomatike të BSEC, organizata të ndryshme botërore dhe gazetarë.

 

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom