Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për vitin akademik 2019/2020

Njoftim për lirim nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" për vitin akademik 2019/2020

Njoftimi

tp-bottom