Takimi me përfaqësues nga organizata jo qeveritare Internationler Bund – Gjermani

Takimi me përfaqësues nga organizata jo qeveritare Internationler Bund – Gjermani

U mbajtë takimi i Dekanit dhe shefes së Programit Parashkollor – Fakulteti i Edukimit  me përfaqësuaesit nga oraganizata jo qeveritare Internetionler Bund (IB) Gjermani, ku u prezantu memorandumi i bashkëpunimit i cili për qëllim ka zhvillimin e mirëqenies sociale jo vetëm në Gjermani por dhe më gjerë, si dhe projektin dhe  mundësinë për avancimin profesional të studentëve nga UGJFA- Fakulteti i Edukimit në shtetin Gjerman.

Qëllimi i këtij projekti është realizimi 3 –vjeçar për zhvillim  profesional të 30 studentëve të Fakultetit të Edukimit- Parashkollor. Një mundësi për zhvillim profesional, avancim dhe njëherit punësim.

Fotot e lajmit

tp-bottom