Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2020

Njoftim mbi paraqitjen e provimeve në afatin e Shtatorit 2020

Njoftojmë studentët e Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani” se periudha për paraqitjen e provimeve në SMU për afatin e Shtatorit 2020 do jetë i hapur nga data 07 Shtator - 11 Shtator 2020. Ndërsa, provimet mbahen nga 14 Shtator - 30 Shtator 2020 sipas orarit të përpiluar nëpër fakultetet përkatëse.

Jashtë kësaj periudhe, studentëve nuk ju lejohet paraqitja e provimeve, pasi që sistemi mbyllet automatikisht.

Gjatë mbajtjes së provimeve është i obligueshëm përdorimi i masave mbrojtëse (maska dhe dorëza).

Manuali i SMU për studentë

tp-bottom