Prorektorët

 

 

Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli

Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Kërkime Shkencore

Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Prof. Ass. Dr. Vjollca Dibra

Prorektore për Çështje Akademike dhe Ngritje të Cilësisë

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi

Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi

Prorektor për Buxhet,Financa dhe Infrastrukturë

tp-bottom