tjera

Titulli Dokumenti
Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Shkencave Sociale Shkarko
Vendim për funksionalizimin e Fakultetit të Shkencave Sociale në kuadër të kornizes institucionale të Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Fakulteti i Filologjisë - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Shkarko
Fakulteti i Mjekësisë - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Shkarko
Fakulteti i Edukimit - Raporti i kalueshmërisë së studentëve në afatin Janar-2020 Shkarko
Njoftim për qasje në email-in zyrtar Shkarko
Njoftim për qasje në email-in zyrtar Shkarko
Njoftim për qasje në email-in zyrtar Shkarko
Manuali për studentë - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali për studentë - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali për studentë - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali i përdorimit të SMU - së UGJFA Shkarko
Manuali i përdorimit të SMU - së UGJFA Shkarko
Manuali i përdorimit të SMU - së UGJFA Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
Kodi i etikës Shkarko
Rregullore e studimeve themelore te fakultetit të Mjekësisë Shkarko
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
Kodi i etikës Shkarko
Rregullore e studimeve themelore të Fakultetit të Filologjisë Shkarko
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
Udhëzues për Hartimin e Punimit të Temës së Diplomës Shkarko
Rregullore mbi zgjedhjet në Universitetin e Gjakovës dhe punën e Këshillit të Fakultetit Shkarko
Kodi i etikës Shkarko
Rregullore e studimeve themelore te Fakultetit të Edukimit Shkarko
Lista e kategorive te Materiali Dokumentar me afate të ruajtjes të Fakulteteve të UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për studentë Shkarko
Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në Fakultetet e UGJ-së Shkarko
Rregullore për procedurën disiplinore për personelin akademik Shkarko
Manuali për mësimdhënës - Klasa Virtuale Shkarko
Manuali i përdorimit për profesor në SMU Shkarko
Vendim për themelimin e Universitetit të Gjakovës "Fehmi Agani" Shkarko
Mbrojtja e sinjalizuesve - SRB Shkarko
Mbrojtja e sinjalizuesve - ALB Shkarko
tp-bottom