Vendimet e Senatit

Vendim për zgjedhjen e personelit akademik pdf
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt.24/06/2019 pdf
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 17/07/2019 pdf
Vendim lidhur me shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personel akademik të universitetit për vitin 2019 pdf
Vendim për zgjedhjen e personelit akademik dt. 24/07/2019 pdf
Vendim për shpalljen e konkursit të personelit akademik me honorar pdf
Vendim për transferimin e studentëve nga Universitetet tjera publike në UGJFA pdf