Decisions of Senate

Title Document
Vendim - 04 - 1304 -Aprovohet kërkesa e studentit Lirim Beqiraj për vazhdimësi të përiudhes së përfundimit të studimeve në Programin Infermieri Download
Vendim 04 -1255 - Për ndryshimin e Rregullores me nr.prot.04-292 të datës 01.03.2021 për emërimin,riemërimin,dhe avancimin e personelit akademik Download
Vendim - 04 -1254 -Aprovohet ndryshim plotësimi i paragrafit I të Vendimi të Senatit me nr.prot.04-634 të datës 26.03.2024 Download
Vendim - 04-1255-Për ndryshimin e Rregullores me nr.prot.04-292 të datës 01.03.2021 për emërimin,riemërimin,dhe avancimin e personelit akademik Download
Vendim - 04-1254 - Aprovohet ndryshim plotësimi i paragrafit I të Vendimi të Senatit me nr.prot.04-634 të datës 26.03.2024 Download
Vendim - 04 - 1152 - Kthehet për shqyrtim në komisionin e ankesave dhe parashtresave raporti me nr.prot.04-1102, për kand.Gentiana Bajrami-Atashi Download
Vendim - 04 -1151- Kthehet për plotësim raporti me nr.prot.04-1103 të komisioni i ankesave dhe parashtresave,për kand.Shefqet Dinaj Download
Vendim - 04 - 1150 - Miratohet kërkesa e Fakultetit të Mjekësisë për lejimin e zëvendësimit të orëve të humbura nga Ass.Rrezarta Gërqina Download
Vendim - 04 - 1149 - Themelohet Grupi punues strategjik për planifikimin e procesit akreditues për vitin akademik 2024-2025 Download
Vendim - 04 -1128 -Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e qershorit të vitit akademik 2023-2024 Download
Vendim - 04 - 1127 -Aprovohet pasqyra e propozimeve me nr.prot.02-1109 për stafin e rregullt dhe të angazhuar në Fakultetin e Filologjisë-semestri veror 2023-24 Download
Vendim - 04 -1072 - Lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së së Universitetit ,për botim të monografisë parashtruar nga Ass.Muhamet Kadrija Download
Vendim - 04 - 1071 - Lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së së Universitetit,për botimin e monografisë të parashtruar nga Prof.Ass.Dr.Melinda Mula Download
Vendim - 04 -1070 - Lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së së Universitetit,për botimin e monografisë të parashtruar nga Prof.Ass.Dr.Elsa Vula Download
Vendim - 04 -1069 - Lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së së Universitetit ,për botimin e monografisë të parashtruar nga Ass.Saranda Buzhala Download
Vendim - 04 -1068 - Lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së së Universitetit ,për botimin e monografisë të parashtruar nga Prof.Ass.Dr.Shemsi Haziri Download
Vendim - 04 -1067- Për studentët e programit Gjuhë Shqipe dhe Letërsi tre vjeçar,përfundimi i semestrit të VI-të ,deri me 31 Maj 2024 Download
Vendim - 04 - 979 - Për plotësim ndryshimin e përbërjes së anëtarëve të Këshillit të Etikës në UFAGJ Download
Vendim - 04 - 978 - Për plotësim ndryshimin e përbërjes së komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Senatit në UFAGJ Download
Vendim 04 - 1020 - Prof.Ass.Dr.Kamber Zeqiraj - zgjedhet udhëheqës i programit Shëndeti Publik në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 836 - Aprovohet pasqyra e propozimeve me nr. prot. 02 - 753 e datës 05.04.2024, në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim - 04 - 835 - Aprovohet pasqyra e propozimeve me nr. prot. 02 - 739 e datës 04.04.2024, në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim - 04 - 785 - Lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botimin e abstrakteve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare me temën-Puna Sociale, Edukimi dhe Inovacioni në Shkencat Sociale Download
Vendim - 04 - 766 - Ndryshim dhe plotësim i Vendimit të Senatit nr. prot. - 04/641 Download
Vendim - 04 - 765 - Aprovohet Pasqyra e propozimeve te Fakultetit të Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 764 - Themelohet grupi punues mbi ndryshim plotësimin e Rregullores për Përcaktimin e Kritereve të Studimit Master në UFAGJ. Download
Vendim - 04 - 638 - Aprovohet angazhimi i kandidates Florentina Tishuku në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 686 - Ass. Granit Kelmendi, zgjedhet udhëheqës i Programit Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale Download
Vendim 04 - 655 - Aprovohet angazhimi i kand. Mentor Shatri në Fakultetin e Mjekësisë-semestri veror Download
Vendim 04 - 654 - Aprovohet angazhimi i kandidates Rrezarta Gerqina në Fakultetin e Mjekësisë-semestri veror Download
Vendim 04 - 641 - Për plotësim ndryshimin e përbërjes së Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa të Senatit Download
Vendim 04 - 640 - Aprovohen raportet për orët mësimore të mbajtura për semestrin dimëror të njësitë akademike 2023-2024 Download
Vendim 04 - 639 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Gani Çeku në Fakultetin e Mjekësisë - semestri veror Download
Vendim 04 - 638 - Aprovohet angazhimi i kandidates Florentina Tishuku në Fakultetin e Mjekësisë - semestri veror Download
Vendim 04 - 637 - Aprovohet angazhimi i kandidates Valerie Kolaj në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim 04 - 636 - Aprovohet angazhimi i kandidates Shpresa Tolaj Gjonbalaj në Fakultetin e Edukimit - semestri veror Download
Vendim 04 - 635 - Themelohet komisioni për ndryshim plotësimin e Rregullores me nr.prot.04-292 për zgjedhjen e stafit të rregullt akademik Download
Vendim 04 - 634 - Themelohet komisioni për ndryshim plotësimin e Rregullores për Veprimtari Kërkimore Shkencore me nr.prot.05-1188 Download
Vendim 04 - 633 - Lejohet afati i Prillit për vitin akademik 2023-2024 Download
Vendim 04 - 434 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Leonita Parallangaj dhe Leonora Bruçaj në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim - 04 - 429 - Aprovohet angazhimi i kandidates Besa Hajdaraj në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 426 - Miratohet propozimi që mbledhjet e Senatit të jenë publike me transmetim të drejtpërdrejtë - live stream Download
Vendim - 04 - 420 - Aprovohet angazhimi i kandidateve Hana Radoniqi dhe Rajmonda Dacaj-Ibrahimi në Filologji Download
Vendim - 04 - 419 - Aprovohet angazhimi i Prof.Mimoza Hasani-Pllana në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim - 04 - 418 - Aprovohet angazhimi i kandidates Lirie Koraqi në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim - 04 - 417- Aprovohet angazhimi i kanditaes Shpresa Tolaj-Gjonbalaj në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim - 04 - 416 - Aprovohet angazhimi i kandidates Besa Hajdaraj në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim - 04 - 415 - Aprovohet angazhimi i kandidates Begije Osaj-Jonuzaj në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim - 04 - 414 - Aprovohet angazhimi i Prof.Dr.Idriz Berisha në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 413 - Refuzohet ankesa e datës 22.12.2023 parashtruar nga Ass. Yllka Imeri Download
Vendim - 04 - 412 - Miratohen kërkesat e njësive akademike për shpalljen e konkursit plotësues për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm Download
Vendim - 04 - 411 - Aprovohet angazhimi i kandidates Mirlinda Jasiqi në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim - 04 - 410 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Faton Krasniqi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 409 - Aprovohet angazhimi i kandidates Mybera Mustafa në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 408 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Ramadan Beqiri në Fakultetin Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 407 - Aprovohet angazhimi i kandidates Gazmore Rexhepi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 406 - Aprovohet angazhimi i Prof.Besarta Pelaj në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 405 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Ardian Mehmeti në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04-404 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Durim Gashi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04-403 -Aprovohet angazhimi i kandidates Yllka Kabashi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04-402 - Aprovohet angazhimi i kandidates Besarta Nagavci në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 401 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Petrit Delija në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04-400 - Aprovohet angazhimi i kandidates Besa Sutaj në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04-399 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Artan Jaka në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 398 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Agaton Xerxa në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 397 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Art Doli në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 396 - Aprovohet angazhimi i asistentëve Vjola Nagavci dhe Leonard Bushi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 395 - Aprovohet angazhimi i dhjetë asistentëve për praktikë klinike në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim - 04 - 394 - Aprovohet angazhimi i Prof. Agon Kokaj në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim - 04 - 393 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Muhamet Lajqi në Fakultetin e Filologjisë Download
Decision 04 - 353 - The appeal of candidate Fitore Hulaj is rejected Download
Decision 04 - 352 - Prof. Dr. Sindorela Doli-Kryeziu, is appointed as the Head of the Didactic Center Download
Decision 04 - 351 - The annual quality assessment reports for the academic year 2022-2023 are approved Download
Decision 04 - 350 - Prof. Asst. Dr. Hasime Terziqi is elected vice-dean for educational issues and students at the Faculty of Medicine Download
Decision - 04 - 349 - Composition of the Board of the Didactic Center for Excellence in Teaching Download
Decision 04 - 178 - The calendar of the January exams for the academic year 2023-2024 is approved Download
Decision 04 - 177 - For the announcement of the competition for the selection of student tutors for the summer semester of the academic year 2023-2024 Download
Decision 04 - 176 - Appointed Prof. Asst. Dr. Shemsi Haziri is appointed a member of the Council for Science Download
Decision 04 - 175 - The proposal that the results of exams and colloquiums be published with the student's ID number is approved Download
Decision 04 - 2318 - The working group for the drafting of the Code of Ethics and Integrity in scientific research is formed according to the recommendations of HERAS Download
Decision 04 - 2317 - The working group is formed for completion - amendment of the Regulation on Academic Mobility of students at UFAGJ Download
Decision 04 - 2316 - The Publishing Council is appointed at UFAG Download
Decision 04 - 2315 - The requests of academic units for the announcement of the competition for external collaborators for the summer semester 2023-24 are approved Download
Decision 04 - 2271 - For amendment - completion of decision 04 - 953 for the reappointment of Ass. Edita Qufaj - Kadrijaj Download
Decision 04 - 2270 - The recommendations of the Quality Assurance Committee at the Faculty of Social Sciences are approved Download
Decision 04 - 2269 - The recommendations of the Quality Assurance Committee at the Faculty of Medicine are approved Download
Decision 04 - 2268 - The recommendations of the Quality Assurance Committee at the Faculty of Education are approved Download
Decision 04 - 2267 - The recommendations of the Quality Assurance Committee at the Faculty of Philology are approved Download
Decision 04 - 2226 - For the extension of the deadline for the completion of studies for bachelor level students Download
Decision 04 - 2225 - Approved the request of Ass. Zana Gërgi, for allowing unpaid leave Download
Decision 04 - 2216 - The Studies Commission is established as an advisory body for the 2023 Senate Download
Decision 04 - 2215 - The Council of Ethics is established in UFAGJ 2023 Download
Decision 04 - 2214 - The Self Assessment Report (SER) for institutional re-accreditation is approved Download
Decision 04 - 2213 - The Council for Science 2023 is established Download
Decision 04 - 2170 - The Performance Evaluation Manual is approved in principle Download
Decision 04 - 2032 - To replace the lost hours of the winter semester Download
Decision 04 - 2031 - In principle, the engagements of the regular academic staff are approved, the additional hours based on the final reports Download
Decision 04 - 2030 - The engagement of the candidate Mybera Mustafa at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2029 - The engagement of the candidate Yllka Kabashi at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2028 - The commitment of the candidate Faton Krasniqi to the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2027 - The engagement of candidate Art Doli at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2026 - The engagement of candidate Dea Dyla at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2025 - The engagement of candidate Ardian Kadolli at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2024 - The engagement of the candidate Besarta Pelaj in the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2023 - The engagement of the candidate Kimete Lluga Rizani at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2022 - The engagement of the candidate Petrit Delija at the Faculty of Medicine is approved Download
Decision 04 - 2021 - The engagement of the candidate Shefqet Dinaj in the Faculty of Social Sciences is approved Download
Decision 04 - 2020 - The engagement of the candidate Begije Osaj Januzaj in the Faculty of Social Sciences is approved Download
Decision 04 - 2019 - The engagement of the candidate Ibadete Xani in the Faculty of Education is approved Download
Decision 04 - 2018 - The engagement of the candidate Mirlinda Jasiqi in the Faculty of Education is approved Download
Decision 04 - 2017 - The engagement of candidates Fatjon Haklaj and Rreze Vula in the Faculty of Education is approved Download
Decision 04 - 2016 - The engagement of the candidate Rajmonda Dacaj Ibrahimaj in the Faculty of Philology is approved Download
Decision 04 - 2015 - The engagement of the candidate Mirlinda Jasiqi in the Faculty of Social Sciences is approved Download
Decision 04 - 2109 - The engagement of candidate Dea Dyla in the Faculty of Social Sciences is approved Download
Decision 04 - 2108 - The commitment of Prof. Asst. Dr. Shefqet Mulliqi with additional hours for the winter semester Download
Decision 04 - 2107 - The commitment of the candidate Ass. Granit Kelmendi with extra hours for the winter semester Download
Vendim 04 - 2106 - Aprovohet angazhimi i kandidates Fitore Berisha në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Decision 04 - 2105 - The engagement of the candidate Besa Hajdari in the Faculty of Social Sciences is approved Download
Decision 04 - 2111 - The decision of the Senate for the Organization Congress of Student Activation 2023/24 Download
Decision 04 - 1926 - On the appointment of the Committee for Appeals and Complaints of the Senate Download
Dexcision 04 - 1872 - Central Committee for Quality Assurance and Evaluation Download
Decision 04 - 1867 - Proposals of academic units for accreditation and re-accreditation of study programs are approved Download
Decision 04 - 1904 - Prof. Assoc. Dr. Faton Hoxha is elected head of the Health Management Program at the Faculty of Medicine Download
Decision 04 - 1903 - Prof. Ass. Dr. Hasime Terziqi is elected head of the Public Health Program at the Faculty of Medicine Download
Decision 04 - 1902 - Ass. Rilind Obertinca is elected head of the Physiotherapy Program at the Faculty of Medicine Download
Decision 04 - 1901 - Ass. Vanesa Tanushi is elected as the head of the Nursing Program at the Faculty of Medicine Download
Decision 04 - 1900 - Prof. Ass. Dr. Sazan Kryeziu is elected head of the English Language - Translation and Interpreting Program at the Faculty of Philology Download
Decision 04 - 1899 - Prof. Dr. Fridrik Dulaj is elected head of the Albanian Language and Literature program in the Faculty of Philology Download
Decision 04 - 1898 - Prof. Ass. Dr. Ruzhdi Kadrija is elected head of the Primary Program at the Faculty of Education Download
Decision 04 - 1897 - Prof. Ass. MSc. Mimoza Kurshumlia is elected head of the Preschool Program at the Faculty of Education Download
Vendim 04 - 1865 - Prof. Asoc. Dr. Kimete Canaj zgjedhet Prodekane për Projekte Zhvillimore dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar në Fakutetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1864 - Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri zgjedhet Prodekane për Çështje Mësimore dhe Studentë në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1863 - Prof. Asoc. Dr. Edita Hagjijaha zgjedhet Prodekane në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1862 - Prof. Dr. Kamber Kamberi zgjedhet Prodekan në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1861 - Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiu zgjedhet Prodekan në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim 04 - 1824 - Aprovohen angazhimet e dymbëdhjetë asistentëve për Praktikë Klinike në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1823 - Aprovohet angazhimi i kandidates Fitore Berisha në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1822 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Ardian Mehmetaj në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1821 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Agaton Xërxa dhe Artan Jaka në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1820 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Agaton Xërxa në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1819 - Aprovohet angazhimi i kandidates Rita Macula në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1818 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Artan Jaka në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1817 - Aprovohet angazhimi i kandidates Vjola Nagavci në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1816 - Aprovohet angazhimi i kandidates Miranda Bellanica Shatri në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1815 - Aprovohet angazhimi i kandidates Rrezarta Gërqina në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1814 - Aprovohet angazhimi i kandidates Gazmore Rexhepi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1813 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Gani Çeku në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1812 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Idriz Berisha në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1811 - Aprovohet angazhimi i kandidates Besa Hajdari në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1810 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Mentor Shatri në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1809 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Durim Gashi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04 - 1808 - Rishpallje e pozitave me nr. 1, 18, 21 sipas konkursit me nr. prot. 01-1523 me datë 22.09.2023 Download
Vendim 04 - 1755 - Miratohen kërkesat e njësive akademike për shpallje të konkursit për angazhim të stafit akademik 2023-2024 Download
Vendim 04 - 1777 - Refuzohet propozimi me nr. prot. 005-317 për pozitën nr. 9 nga paragrafi i konkursit me nr. prot. 01-1523 në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1776 - Rishpallen pozitat me nr. 4 dhe nr. 6 nga paragrafi i konkursit me nr. prot. 01-1523 për angazhim në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1775 - Anulohen vendimet e Këshilit të Fakultetit të Shkencave Sociale për angazhimin sipas konkursit me nr.prot. 01-1523 Download
Vendim 04 - 1774 - Aprovohet angazhimi i kandidates Shpresa Gjonbalaj në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1773 - Refuzohet propozimi për zgjedhje të kandidates Rajmonda Kurshumlija Download
Vendim 04 - 1772 - Aprovohet angazhimi i kandidatës Nertila Kusari në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1771 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Avdi Pireva në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1770 - Aprovohet angazhimi i kandidates Arta Këpuska në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1769 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Kastriot Sada në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04 - 1768 - Aprovohet angazhimi i kandidates Mimoza Hasani Pllana në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1767 - Aprovohet angazhimi i kandidateve Leonida Parallangaj, Leonora Bruçaj dhe Gentiana Bajrami në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1766 - Aprovohet angazhimi i kandidates Hana Radoniqi në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1765 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Muhamet Lajqi në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1764 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Sadik Kamberi në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1763 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Bekim Avdiaj në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04 - 1762 - Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e Tetorit 2023 Download
Vendim 04 - 1761 - Miratohet kërkesa e PS për uljen e numrit të kredive (ECTS) për regjistrimin e vitit të dytë 2023/24 Download
Vendim 01 - 1718 - Për shpalljen e konkursit për plotësimin e vendeve nga afatet paraprake në programet e studimit baçelor Shëndet Publik dhe Fizoterapi Download
Vendim 04 - 1574 - Miratohet pjesërisht kërkesa e parlamentit për lejimin e regjistrimit të vitit vijues të studimeve në vitin akademik 2023-2024 Download
Decision 04 - 1573 - On the allocation of university scholarships for the academic year 2023-2024 Download
Vendim 04 - 1527 - Për shpalljen e konkursit plotësues afati i tretë për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve baçelor dhe master 2023-2024 Download
Vendim 04 - 1562 - Dr. Sc. Zeqir Hashani zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Asocuar Download
Vendim 04 - 1561 - Dr. Sc. Kamberi Kamberi zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04 - 1560 - Dr. Sc. Laura Naka zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Asocuar Download
Vendim 04 - 1559 - Dr. Sc. Haxhi Kamberi zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04 - 1558 - Hana Domi emërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04 - 1557 - Dr. Sc. Hajrullah Latifi zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Asocuar Download
Vendim 04 - 1556 - Dr. Sc. Fridrik Dulaj zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04 - 1555 - Ftesa Aliçkaj emërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04 - 1554 - Dr. Sc. Edita Haxhijaha zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Asocuar Download
Vendim 04 - 1553 - Dr. Sc. Behxhet Gaxhiqi zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04 - 1552 - Arta Dalipi riemërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04 - 1551 - Dr. Sc. Besim Muhadri zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04 - 1550 - Bylbyl Kadrija riemërohet në thirrjen akademike Asistent Download
Vendim 04 - 1549 - Dr. Sc. Shyhete Morina Bytyçi riemërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04 - 1548 - Dr. Sc. Sindorela Doli Kryeziu zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04 - 1547 - Dr. Sc. Skender Ukaj zgjedhet në thirrjen akademike Profesor Asistent Download
Vendim 04 - 1546 - Vesa Rraci riemërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04 - 1545 - Dr. Sc. Yllka Imeri riemërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04 - 1544 - Ma.Sc. Pranvera Osmani riemërohet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04-1543 - Dr. Sc. Arben Boshnjaku zgjedhet në thirrjen akademike Profesor Asistent Download
Vendim 04-1542 - Dr. Sc. Ramush Bejiqi zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04-1541 - Emirëjeta Kumnova Hoxha riemërohet në thirrjen Asistente Download
Vendim 04-1540 - Dr. Sc. Lulzim Zeneli zgjedhet në thirrjen akademike Profesor i Rregullt Download
Vendim 04-1539 - Ma. Sc. Vetiola Mustafa zgjedhet në thirrjen akademike Asistente Download
Vendim 04-1538 - Dr. Sc. Petrit Duraj zgjedhet në thirrjen akademike Profesor Asistent Download
Vendim 04-1527 - Për shpalljen e konkursit plotësues afati i tretë në vitin akademik 2023/2024 Download
Vendim 04-1519 - Prof. Ass. Dr. Ferdi Kamberi zgjedhet Dekan në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim 04-1518 - Prof. Asoc. Dr. Haxhi Kamberi zgjedhet Dekan në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-1517 - Prof. Asoc. Dr. Labinot Berisha zgjedhet Dekan në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04-1516 - Prof. Asoc. Dr. Ilmi Hoxha zgjedhet Dekan në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-1521 - Për shpallje të konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2023/2024 Download
Vendim 04-1253 - Për plotësimin e përbërjes së Këshillit për Shkencë Download
Vendim 04-1252 - Për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik 2023 Download
Vendim 04-1251 - Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e Shtatorit 2023 Download
Vendim 04-955 - Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e Qershorit 2023 Download
Vendim 04-954 - Për përfundimin e procesit mësimorë dhe zëvendësimin e orëve të humbura Download
Vendim 04-677 - Për shtyrjen ekzekutimit të pagesave të mbi normave dhe honorarëve për muajin shkurt dhe mars Download
Vendim 04-678 - Miratohet kalendari i afatit të provimeve për afatin e Prillit 2023 Download
Vendim 04-328 - Për plotësimin dhe ndryshimin e Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë Download
Vendim 04-526 - Për shtyrjen e ekzekutimit të pagesave për muajin shkurt 2023 - mbi normë dhe honorar për personelin e rregullt dhe të angazhuar Download
Vendim 04-525 - Për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë muajit shkurt 2023 Download
Vendim 04-524 - Aprovohet angazhimi i kandidates Arta Ibrahimi Download
Vendim 04-523 - Aprovohet angazhimi për praktikë klinike për kandidatët Liridon Marku, Mirlinda Llapi, Yllka Vejsa Morina Download
Vendim 04-426 - Për ndarjen e mirënjohjeve me rastin e 10-vjetorit të Universitetit Download
Vendim 04-425 - Për ndryshimin e përbërjes së re të komisionit për Ankesa dhe Parashtresa drejtuar Senatit Download
Vendim 04-424 - Miratohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit "Elektronika në Mjekësi" Download
Vendim 04-415 - Miratohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit me titull: "Shëndeti Publlik" Download
Vendim 04-414 - Miratohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit "Prevalanca e Helicobacterit te Kolecistiti Kalkuloz në materialin tonë" Download
Vendim 04-413 - Aprovohet në parim përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botim të librit "Leksioni i Fjalëve të Bukura Shqipe" Download
Vendim 04-412 - Lejohet përdorimi i Logos dhe ISBN-së, për botimin e monografisë me titull "Dislipoproteinemite në moshën fëmijërore" Download
Vendim 04-411 - Aprovohet planifikimi defenitiv i orëve mësimore për semestrin veror, bazuar në pasqyrën e Fakultetit të Mjekësisë Download
Vendim 04-321 - Për plotësimin e përbërjes së Komisionit për Kërkime Shkencore në UFAGJ Download
Vendim 04-323 - Për titullin "DOCTOR HONORIS CAUSA - Gjeneral Mr. Wesley K. Clark" Download
Vendim 04-341 - Aprovohet pjesërisht propozimi për angazhim në pozitën asistent për praktikën klinike në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-340 - Refuzohet propozimi i Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë për angazhim Download
Vendim 04-339 - Aprovohet angazhimi i kandidatit Granit Morina në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-338 - Aprovohet angazhim i kandidatit Ibrahim Gashi në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-337 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Fitim Veliu dhe Gentiana Bajrami në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04-336 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Hana Radoniqi dhe Rajmonda Dacaj-Brahimaj në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim 04-335 - Vendim për fillimin e semestrit veror 2022-2023 Download
Vendim 04-330 - Shtyhet afati i vendosjes së notave në SMU Download
Vendim 04-334 - Miratohet rishpallja e konkursit për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-333 - Aprovohet angazhimi i kandidatëve Majlinda Jasiqi dhe Adem Shala në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim 04-332 - Miratohet propozimi për Prodekane në Fakultetin e Mjekësisë Prof.Ass.Dr.Hasime Terziqi Download
Vendim 04-2252, miratohen kërkesat e njësive akademike për shpalljen e konkursit për bashkëpunëtor të jashtëm Download
Vendim 04-2253, miratohet Kalendari i afatit të provimeve për afatin e janarit Download
Vendim 04 - 2254, zëvendësimi i orëve të humbura gjatë muajve nëntor - dhjetor 2022 Download
Vendim 04-1837, zëvendësimi i orëve te humbura te muajit tetor 2022 Download
Vendim 04-1621,Dr.Sc. Fredrik Dulaj riemërohet në thirrjen akademike profesor i asocuar Download
Vendim04-1620,Dr.Sc.Kamber Kamberi,riemërohet në thirrjen akademike profesor i asocuar Download
Vendim 04-1619,për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit 2022-2023 Download
Vendim 04-1733,konfirmohet vendimi i Këshillit të Etikës për Prof.Valdet Hysenaj Download
Vendim 04-1714-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Edukimit 2022-2023 Download
Vendim 04-1713-Aprovohet angazhimi honorar i propozimit të Fakultetit Filologjisë Download
Vendim 04-1712-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Shkencave Sociale 2022-2023 Download
Vendim 04-1711-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Mjekësisë 2022-2023 Download
Vendim 04-1710-Aprovohet pasqyra normë dhe mbi normë në Fakultetin e Filologjisë 2022-2023 Download
Vendim 04-1709,Miratohet propozimi për aplikim të programeve studimore në AKA Download
Vendim 04-1572 miratohet angazhimi honorar i personelit akademik në Fakultetin e Edukimit sipas konkursit plotësues 04-1406 Download
Vendim 04-1570 miratohet angazhimi i personelit akademik në Fakultetin e Filologjisë sipas konkursit plotësues 04-1406 Download
Vendim 04-1569-miratohet angazhimi i stafit akademik në Fakultetn e Mjekësisë,sipas konkursit plotësues 01-1310 Download
Vendim 04-1568 miratohet angazhimi i personelit akademik sipas vendimit 005-624 të Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë Download
Vendim 04-1566,miratohet kërkesa e Fakultetit Filologjisë për hapje të konkursit të dytë plotësues Download
Vendim 04-1392,Mimoza Kurshumlia emerohet ne thirrjen profesor asistent Download
Vendim 04-1420,EditaQufaj-Kadrija Ass.për grup lëndësh Infermieri-vazhdim i kontratës deri në përfundim të procedurave të konkursit 01-1310 Download
Vendim për fillimin e vitit akademik 2022-2023 në UFAGJ Download
Vendim 04-1418,Dr.Sc.Ruzhdi Kadrija,riemërohet në titullin akademik profesor asistent,në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-1417,Dr.Sc.Shefqet Mulliqi,riemërohet në titullin akademik,profesor asistent në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-1416,Jetmir Durmishi riemërohet në titullin akademik asistent në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-1415,Jeton Raja riemërohet asistent në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-1414,Dr.Sc.Zamira Gashi-Shatri,zgjedhet në titullin akademik profesor asistent në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-1411-Dr.Sc.Besim Muhadri,riemërohet në titullin akademik profesor i asocuar Download
Vendim 04-1388,Mr.sci.Vanesa Tanushi,riemerohet në thirrjen akademik asistente në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-1835,Aprovohet angazhimi me honorar i stafit akademik sipas konkursit 01-1210-Edukim Download
Vendim 04-1390,Dr.Sc.Ferdi Kamberi zgjedhet në thirrjen Profesor i Asistent në Fakultetin Shkenca Sociale Download
Vendim 04-1389,Zana Gërgi zgjedhet në thirrjen asistente për grup lëndësh në programin fizioterapi Download
Vendim 04-1387,Dr.Sc.Faton Hoxha zgjedhet në thirrjen Profesor i Asocuar Download
Vendim 04-1386,Aprovohet angazhimi me honorar i stafit akademik,sipas konkursit 01-1210 në Shkenca Sociale Download
Vendim 04-1384,Aprovohet angazhimi honorar sipas konkursit 01-1210 në Edukim Download
Vendim 04-1383,për plotësimin e vendeve të lira,për studentët e komunitetit jo shumicë dhe për kanditatët nga viset tjera 2022-23 Download
Vendim 04-1382,Miratohen kërkesat e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë për hapje të konkursit plotësues për angazhim të stafit akademik Download
Vendim 04-1213,lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së, për botimin e librit të Prof.Ruzhdi Kadrija Download
Vendim 04-1206,Vazhdohet mandati ushtrues detyre i Dekanit dhe Prodekanit në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim 04-1205,Ass.Muhamet Kadrija emërohet përgjegjës i Praktikave Klinike në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-1204,Ass.Vanesa Tanushi -zgjedhet udhëheqëse e Programit Infermieri Download
Vendim 04-1203,miratohet propozimi për lëndën zgjedhore -Diabeti mellit tip 2 Download
Vendim 04-1202,rishpallet dhe riemërohet pozita III-të e konkursit me Nr.Prot.04-874 asistent për grup lëndësh Infermieri Download
Decision 04-1201, the Ad-hoc commission is formed, verifying SMU Download
Vendim 04-1198,për publikimin e raporteve recensuese të Fakultetit të Shkencave Sociale sipas konkursit 04-874 Download
Vendim 04-1197,miratohet kalendari i afatit të provimeve -shtator 2021-2022 Download
Vendim 04-1196-për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv për personelin akademik 2022 Download
Vendim 04-1069,miratohet propozimi për korrigjimin e emërtimit në thirrjen Baçelor i Infermierisë ,BSc Download
Vendim 04-1068,miratohet propozimi i komisionit për zgjedhjen e studentëve tutorë Download
Vendim 04-1047,lejohet përdorimi i logos dhe ISBN-së,për botim të librit të Prof.Asoc.Dr.Kamber Kamberi Download
Vendim 04-1046,miratim i kuotave të regjistrimit të studentëve të ri në vitin akademik 2022-2023 Download
Vendim 04-1045,miratohen kërkesat e njësive akademike për shpallje të konkursit për angazhim të stafit akademik Download
Vendim 04-884,Procesi mësimor-zëvendësimi i orëve të humbura deri me 3 Qershor 2022 Download
Vendim 04-877 miratohet kalendari akademik për vitin 2022-2023 Download
Vendim 04-876,miratohet kalendari i afatit të provimeve Qersshor 2022 Download
Vendim 04-874,miratohet vendimi për shpallje të konkursit për staf të rregullt akademik Download
Vendim 04-712,Për ndryshim dhe plotësim të përberjes së komisionit të studimeve si organ këshilldhënës për Senatin Download
Vendim 04-711,për shpalljen e konkursit për staf të rregullt akademik-emërim,riemërim dhe avancim Download
Vendim 04-710,aprovohet propozimi për angazhim të Mr.Sc.Avni Pantina në Edukim-semestri veror Download
Vendim 04-709,Miratohet vendimi i Këshillit të Fakultetit të Mjekësisë për udhëheqës të progameve për Prof.Faton Hoxha dhe Prof.Besarta Pelaj Download
Vendim 04-706,Për lejimin e afatit të prillit 2022 Download
Vendim 04-481,Zgjedhet Ass.e rregullt Blerta Hyseni nëFakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-446,Aprovohet angazhimi i Dr.Sc.Sedat Baraliu në Fakultetin e Edukimit-për semestrin veror Download
Vendim 04-445,Plotësimi i komisionit të anëtarëve në Këshill të Etikës Download
Vendim 04-444,Për plotësimin e anëtarëve të Këshillit Botues-shfuqizohet vendimi 04-1276 i datës 12.10.2020 Download
Vendim 04-443,angazhimi i Ass.Emirjeta Kumnova dhe Ass.Bademe Mullalija në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim 04-442,Zëvendësimi i orëve të humbura në muajin shkurt 2022 Download
Vendim 04-357 Përgjigjie në ankesë për Prof.Sejdi Gashi Download
Vendim 04-351,Aprovohet shfuqizimi i zgjedhjes së kand.Bardh Dervishi për grup lëndësh nga matematika Download
Vendim 04-350,Aprovohet propozimi për shfuqizim të zgjedhjes së kand.Senad Orhani për lëndën TIK Download
Vendim 04-349,Dr.Sc.Mejreme Ymeri merr thirjen Profesor asistent për lëndë të Gjuhës Angleze në Fakultetin Filologjik Download
Vendim 04--348 ,Dr.Sc.Shemsi Haziri -zgjedhet Profesor asistent për lëndë të Gjuhës Shqipe Download
Vendim 04-347,Aprovohet bartja e dy orëve për Prof.Bekim Avdijaj për lëndën Psikologji Sociale Download
Vendim 04-346,Aprovohet bartja e dy orëve te lendes -Sjelljet Devijante në fëmijëri dhe strategjitë e trajnimit-tek Prof.Shefqet Mulliqi Download
Vendim 04-345,Hana Qurdina zgjedhet Ass.e rregullt në Fakultet të Filologjisë Download
Vendim 04-344,Dr.Sc.Gentiana Muhaxhiri zgjedhet ne thirrjen Profesor asistent Download
Vendim 04-343,Aprovohet angazhimi për lëndën Aplikimi kompjuterik në përkthim-Filologji Download
Vendim 04-342 ,miratohen kërkesat për hapje të konkursit plotësues honorar,për Fakultet të Edukimit dhe Shkenca Sociale Download
Vendim 04-320,refuzohet angazhimi i kand.Dea Luzha Download
Vendim 04-319,refuzohet angazhimi i kand.Miranda Lushaj ne Shkenca Sociale Download
Vendim 04-318. refuzohet angazhimi për kand.Lulzim Berisha në Shkenca Sociale Download
Vendim 04-317,refuzohet angazhimi për kand.Gjergj Gojani në Shkenca Sociale Download
Vendim 04-316- Refuzohet angazhimi i kandidates Vjola Nagavci në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-304 Aprovohet angazhimi honorar i personelit akademik në Fakultetin e Edukimit-semestri veror Download
Vendim 04-303 Aprovohet angazhimi honorar i personelit akademik në Fakultetin Filologjik-semestri veror Download
Vendim 04-301-Aprovohet angazhimi honorar në Fakultetin e Mjekësisë për semestrin veror Download
Vendim 04-300-Aprovohet angazhimi honorar në Fakultetin e Shkencave Sociale-semestri veror Download
Vendim 04-299-Prof.Ass.Dr.Artan Nimani zgjedhet Profesor i asocuar për grup lëndësh në ekonomi në Fakultetin e Mjekësisë dhe Shkenca Sociale Download
Vendim 04-298-Dr.Sc.Besarta Pelaj zgjedhet Profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-297-Dr.Sc.Hasime Terziqi zgjedhet Profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të provimeve të afatit të Janarit për vitin akademik 2021/2022 Download
Vendim për miratimin e propozimit që më 27 Janar të shënohet Dita Përkujtimore e Holokaustit në UFAGJ Download
Vendim për vazhdimin e mandatit si ushtrues detyre i Dekanit Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashanit dhe si ushtrues detyre i Prodekanit Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiut Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Besim Muhadrit Download
Vendim për angazhimin me honorar të Personelit Akademik të UFAGJ - it në institucionet tjera Download
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë semestrit dimëror në UFAGJ Download
Vendim nr.002/5 , për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri si Prodekane në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 24-2458 ,për harmonizimin e manualit për vlerësim të cilësisë sipas rregullores Download
Vendim 04-2459, miratim i Raportit të Vlerësimit për stafin akademik 2020-21 Download
Vendim 04-2452,Plotësimi i Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në UFAGJ Download
Vendim 04-2453, Shpallja Punëtor Shkencor për vitin 2021- për Profesorin e ndjerë Fitor Ollomani Download
Vendim 04-2454-Zgjedhja e Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukëhaxhaj, Dekane në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-2456 - Aprovohet angazhimi me honorar i Prof. Asoc. Dr. Ragip Gjoshit në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-2455 ,Prof.Asoc.Dr. Nexhmije Kastrati - zgjedhet anëtare e Senatit Download
Vendim 04-1796 për shpallje të konkursit për angazhim të bashkëpunëtoreve të jashtëm për semestrin veror 2021/2022 Download
Vendim 04-1664-Angazhimi me honorar i personelit akademik-Shkenca Sociale Download
Vendim 04-1663 -Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Filologjisë Download
Vendim 04-1665-Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Mjekësisë Download
Vendim 04-1661-Angazhimi me honorar i personelit akademik - F.Edukimit Download
Vendim 04-1662,Prof.Labinot Berisha zgjedhet prodekan në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve të UFAGJ Download
Vendim për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit për vitin akademik 2020/2021 Download
Vendim për plotësimin e kuotave të komunitetit jo shumicë Download
Vendim për asistenten Lorina Pervorfi Download
Vendim për asistenten Saranda Buzhala Download
Vendim për asistentin Vllaznim Mula Download
Vendim për asistentin Muhamet Kadrija Download
Vendim për asistenten Hateme Hoxha Nimani Download
Vendim për Dr. Sc. Shqipe Husaj Download
Vendim për Dr.Sc. Elsa Vula Download
Vendim për Dr. Sc. Antigona Ukëhaxhaj Download
Vendim për shpalljen e konkursit për staf akademik të angazhuar Download
Vendim për zhvillimin e procesit mësimor me prani fizike Download
Vendim për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e 10 (dhjetë) studentëve tutor për vitin akademik 2021/2022 Download
Vendim rreth miratimit të plan-programeve studimore Download
Vendim rreth miratimit të kalendarit të afatit të provimeve të shtatorit të vitit akademik 2020/2021 Download
Vendim për shpalljen e konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për semestrin dimëror të vitit akademik 2021/2022 në UFAGJ Download
Vendim, Granit Kelmendi, zgjedhet në thirrjen asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim, Dr. Sc. Sherif Sejdiu, zgjedhet në thirrjen profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim për shpalljen e konkursit plotësues - afati i dytë Download
Vendim,obligohen njësitë akademike që deri me 10 qershor 2021, ti dorëzojnë në Senat propozimet për shpallje të konkursit për zgjedhje dhe rizgjedhje të stafit të rregullt akademik Download
Vendim, Dr. Sc. Melinda Mula, zgjedhet në thirrjen profesor asistent për një grup lëndësh nga Matematika në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim për zëvendësimin e anëtarit nga radhët e personelit akademik të Fakultetit të Filologjisë të Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Download
Vendim, Rilind Obertinca, zgjedhet në thirrjen asistent për grup lëndësh në Fizioterapi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim, Dr. Sc. Vjollca Dibra, zgjedhet në thirrjen profesor i asociuar për lëndë të letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për miratimin e kërkesës së studentëve për refuzimin e notave në afatin e prillit Download
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të qershorit për vitin akademik 2020/2021 Download
Vendim për miratimin e propozimit për aplikim në programet Master përmes zyrës Erasmus+,në bashkëpunim me Universitet tjera Download
Vendim për miratohet propozimi i njësive akademike për zgjatje të notave në SMU-afati i Prillit Download
Vendim , Argjiro Alija zgjedhet asistente për grup lëndësh në Infermieri Download
Vendim, Dr. Sc. Kamber Zeqiraj, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim, Dr. Sc. Dafinë Ibrahimi-Kaçurri, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim , Dr. Sc. Kimete Canaj, zgjedhet Profesor i Asocuar në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim , Dr. Sc. Senad Neziri zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim,Dr. Sc. Mimoza Hasani-Pllana, zgjedhet Profesor Asistent në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për aprovim i anëtarësimit në MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM Download
Vendim për respektimin e masave kundër COVID-19 Download
Vendim për lejimin e afatit të prillit si afat plotësues të provimeve Download
Vendim ,miratohet propozimi i Prof. Kamber Zeqiri për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim ,miratohet propozimi i Prof.Mubera Mustafa për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim ,miratohet propozimi i Ass.Fitim Kastrati për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit të Fakultetit të Edukimit për angazhim me honorar të Dr. Sc. Shefqet Dinaj Download
Decision on the deadline of the June 2021 exams of the UFAGJ Download
Decision on general and specific measures for the prevention of the COVID pandemic - 19 Download
Decision to allow the April deadline as an additional exam deadline Download
Vendim për miratimin e Rregullores së harmonizuar për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimet,riemërimet dhe avancimet e personelit akademik në UFAGJ Download
Decision 04 - 293 - On the formation of the Senate Committee for the harmonization of acts and regulations approved by the Senate Download
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim për miratimin e propozimit të Komisionit së Përzgjedhjes së Tutorit të Studentëve Download
Decision on the progress of the learning process Download
Decision on allowing the transfer of students from other Higher Education Institutions to faculties suitable for UFAGJ, summer semester Download
Decision on the deadline of January 2021 exams of UFAGJ Download
Decision on approval of the Self Aseessment for institutional re-accreditation of UFAGJ Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Nursing Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Physiotherapy Download
Decision on the approval of the Self Assesment in the study program: Health Management Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Public Health Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Primary Education Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Preschool Education Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: English Translation and Interpretation Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Albanian Language and Literature MA 120 ECTS Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Albanian Language and Literature BA 240 ECTS Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Social Care and Welfare Download
Decision on the approval of the Guide for Defining Performance Evaluation Indicators Download
Decision on the replacement of the student member in the Central Quality Assurance Commission Download
Decision on the approval of the summary report of the Central Quality Assurance Commission of UFAGJ Download
Decision on the deadline of January 2021 in UFAGJ Download
Decision on announcing the Scientific Workshop for 2020 Download
Decision on the approval of the regulation of basic studies of Applied Sciences Download
Decision on announcing a public competition for the appointment of academic staff Download
Decision on the appointment of the Ethics Council Download
Decision on the appointment of the head of the Didactic Center for Teaching Excellence (QDPM) Download
Decision on the appointment of the head of the JSEIS Scientific Journal Download
Decision on the appointment of the head of the University Health Center (QSHU) Download
Decision approving the part-time engagement of the academic staff at the Faculty of Philology for the summer semester of the academic year 2020/2021 Download
Decision that Dr.Sc. Xhemshit Shala to be the host of the study program in Communication and Multimedia Download
Decision that Dr.Sc. Ardian Emini to be the host of the study program in Communication and Multimedia Download
Decision that Mr.Sc. Can PhD. Rilind Obertinca to be the host of the study program in Physiotherapy Download
Decision on approval of the request for cooperation for a joint study program with the University of Applied Sciences in Ferizaj Download
Decision on the organization of the teaching process for the academic year 2020/2021 Download
Decision on the approval of the request of the Student Parliament with prot. No .: 04/1377 Download
Decision on rejection of the request submitted by the Student Parliament with no. Prot. : 04/1351 dated 23/10/2020 Download
Decision approving the request of the UGJFA Student Parliament for permission to enroll in the following academic year 2020/2021 Download
Decision on the appointment of the Publishing Council of UGJFA Download
Decision approving the part-time engagement of external academic staff at the Faculty of Philology for the academic year 2020/2021 Download
Decision on the approval of the part-time engagement of the external academic staff in the Faculty of Education for the academic year 2020/2021 Download
Decision approving the part-time engagement of external academic staff at the Faculty of Medicine for the academic year 2020/2021 Download
Decision to allow the use of the UGJFA logo and ISBN for special publications Download
Decision on approval of the request of the University of Gjakova "Fehmi Agani" for application for signing of Magna Charta Universitatum Download
Decision on announcing the additional competition for part-time engagement of the academic staff for the academic year 2020/2021 Download
Decision on announcing a public competition for the selection of regular academic staff in the faculties of UGJFA Download
Decision on filling the vacancies from the first term of the competition for admission of students in basic - bachelor studies in the academic year 2020/2021 Download
Decision for the beginning of the new academic year 2020/2021 Download
Decision on amending and supplementing the decision of the Senate 04/360 dated 02/05/2018 Download
Decision on the establishment of the Commission for amending the regulations for basic studies of UGJFA units Download
Decision to allow the extraordinary deadline of October for the academic year 2019/2020 Download
Decision on the appointment of academic staff in the faculties of UGJFA Download
Decision to annul the decision of the Senate no. prot. 04/418 dated 01/04/2020 Download
Decision to return to the review and re-evaluation the proposal of the council of the Faculty of Education Download
Decision on announcing the competition for student registration in UGJFA for the academic year 2020/2021 Download
Decision approving the transfer of students to UGJFA accredited programs Download
Decision - holding exams in September Download
Decision on allowing the transfer of students from other Higher Education Institutions to the respective faculties of UGJFA Download
Decision on the use of the annual collective leave for the academic staff of UGJFA for 2020 Download
Decision for awarding the "Din Mehmeti" award to UGJFA Download
Decision to replace the lost hours of practical work in the Faculty of Education and clinical practice in the Faculty of Medicine Download
Decision on filling the commissions for quality assurance and evaluation at the level of UGJFA academic units Download
Decision to allow the use of the name, logo and ISBN of the UGJFA Download
Decision on the appointment of Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj as Acting Dean of the Faculty of Social Sciences of UGJFA Download
Decision on the calendar of exam deadlines for the academic year 2019/2020 at UGJFA Download
Decision to replace missed classes in April at UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation of basic studies at the Faculty of Social Sciences Download
Decision on the approval of the regulation of the International Summer University Download
Decision on the establishment of the Ethics Council Download
Decision on the approval of the Performance, Quality and Curriculum Assessment manual Download
Decision for approved the document on Standards on Internal Quality Assurance Download
Decision on announcing a public competition for the appointment of academic staff in the faculties of the University of Gjakova Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on Basic Studies at the Faculty of Social Sciences of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the regulation on Evaluation Procedures for the Engagement of External Collaborators in UGJFA Download
Decision on the approval of the request of the Deans of the academic units of UGJFA for extension of the term of SMU Download
Decision for the election of Prof. Ass. Dr. Antigona Ukëhaxhaj as Vice Dean of the Faculty of Medicine at UGJFA Download
Decision for the election of Prof. Ass. Dr. Laura Naka as Vice Dean of the Faculty of Education at UGJFA Download
Decision for the election of Prof. Ass. Dr. Fitor Ollomani as Vice Dean of the Faculty of Philology at UGJFA Download
Decision to amend paragraph I of the decision of the Senate no. 04/1985 dated 22.11.2019 on the appointment of the Central Commission for Quality Assurance Download
Decision on the approval of the Regulation on Internationalization and Mobility at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the approval of the Regulation on Quality Assurance and Evaluation at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the approval of the Regulation on determining the criteria for Master Studies at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the approval of the Guide for drafting the diploma thesis for basic studies at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the establishment of the Study Commission, as an advisory body to the UGJFA Senate Download
Decision on concluding employment contracts with academic staff engaged on a part-time basis, for the academic year 2019/2020 Download
Decision on approval of the proposal for the Organization of the Scientific Conference in the field of Medicine at UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Internal Quality Standards of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on the election of the academic staff of UGJFA Download
Decision on the formation of the Commission for drafting the Regulation for the Thesis of UGJFA Download
Decision on the formation of the Commission for drafting the Regulation on the work of the Senate of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for Supplementing and Amending the Regulation on Quality Assurance and Evaluation of UGJFA Download
Decision on the appointment of the Complaints and Appeals Committee of the Senate of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the establishment of the Professional Commission of UGJFA, for the awarding of the honorary award "Din Mehmeti" for 2019 Download
Decision on the establishment of the "Din Mehmeti" honorary award of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision to reduce the grade point average criterion from 9 to 8.50 for winning the UGJFA university scholarship Download
Decision on transfer of students from other public universities to UGJFA Download
Decision on announcing the competition for part-time academic staff Download
Decision on the selection of academic staff dt. 07/24/2019 Download
Decision regarding the use of the annual collective leave for the academic staff of the university for 2019 Download
Decision on the selection of academic staff dt. 07/17/2019 Download
Decision on the selection of academic staff dated 24/06/2019 Download
Decision on the selection of academic staff Download
Decision to reorganize student groups for lectures and exercises for academic year 2020/2021 Download
tp-bottom