Decisions of Senate

Title Document
Vendim për përfundimin e vitit akademik 2021/2022 sipas Statusit të UGJFA - së Download
Miratohet Kalendari Akademik për vitin akademik 2022/2023 në UGJFA Download
Vendim për shpalljen e konkursit publik për emërimin,riemërimin dhe avancimin e stafit akademik në fakultetet e UGJFA - së Download
Vendim për miratimin e afatit të provimeve për afatin e qershorit për vitin akademik 2021/2022 Download
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të provimeve të afatit të Janarit për vitin akademik 2021/2022 Download
Vendim për miratimin e propozimit që më 27 Janar të shënohet Dita Përkujtimore e Holokaustit në UFAGJ Download
Vendim për vazhdimin e mandatit si ushtrues detyre i Dekanit Prof. Ass. Dr. Zeqir Hashanit dhe si ushtrues detyre i Prodekanit Prof. Ass. Dr. Sherif Sejdiut Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Prof. Asoc. Dr. Besim Muhadrit Download
Vendim për angazhimin me honorar të Personelit Akademik të UFAGJ - it në institucionet tjera Download
Vendim për zëvendësimin e orëve të humbura gjatë semestrit dimëror në UFAGJ Download
Vendim nr.002/5 , për zgjedhjen e Prof. Ass. Dr. Dafinë Kaçuri si Prodekane në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 24-2458 ,për harmonizimin e manualit për vlerësim të cilësisë sipas rregullores Download
Vendim 04-2459, miratim i Raportit të Vlerësimit për stafin akademik 2020-21 Download
Vendim 04-2452,Plotësimi i Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit në UFAGJ Download
Vendim 04-2453, Shpallja Punëtor Shkencor për vitin 2021- për Profesorin e ndjerë Fitor Ollomani Download
Vendim 04-2454-Zgjedhja e Prof. Asoc. Dr. Antigona Ukëhaxhaj, Dekane në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim 04-2456 - Aprovohet angazhimi me honorar i Prof. Asoc. Dr. Ragip Gjoshit në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim 04-2455 ,Prof.Asoc.Dr. Nexhmije Kastrati - zgjedhet anëtare e Senatit Download
Vendim 04-1796 për shpallje të konkursit për angazhim të bashkëpunëtoreve të jashtëm për semestrin veror 2021/2022 Download
Vendim 04-1664-Angazhimi me honorar i personelit akademik-Shkenca Sociale Download
Vendim 04-1663 -Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Filologjisë Download
Vendim 04-1665-Angazhimi me honorar i personelit akademik semestri dimëror - Fakulteti i Mjekësisë Download
Vendim 04-1661-Angazhimi me honorar i personelit akademik - F.Edukimit Download
Vendim 04-1662,Prof.Labinot Berisha zgjedhet prodekan në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për miratimin e kërkesës së Parlamentit të Studentëve të UFAGJ Download
Vendim për lejimin e afatit të jashtëzakonshëm të tetorit për vitin akademik 2020/2021 Download
Vendim për plotësimin e kuotave të komunitetit jo shumicë Download
Vendim për asistenten Lorina Pervorfi Download
Vendim për asistenten Saranda Buzhala Download
Vendim për asistentin Vllaznim Mula Download
Vendim për asistentin Muhamet Kadrija Download
Vendim për asistenten Hateme Hoxha Nimani Download
Vendim për Dr. Sc. Shqipe Husaj Download
Vendim për Dr.Sc. Elsa Vula Download
Vendim për Dr. Sc. Antigona Ukëhaxhaj Download
Vendim për shpalljen e konkursit për staf akademik të angazhuar Download
Vendim për zhvillimin e procesit mësimor me prani fizike Download
Vendim për shpalljen e konkursit për zgjedhjen e 10 (dhjetë) studentëve tutor për vitin akademik 2021/2022 Download
Vendim rreth miratimit të plan-programeve studimore Download
Vendim rreth miratimit të kalendarit të afatit të provimeve të shtatorit të vitit akademik 2020/2021 Download
Vendim për shpalljen e konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për semestrin dimëror të vitit akademik 2021/2022 në UFAGJ Download
Vendim, Granit Kelmendi, zgjedhet në thirrjen asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim, Dr. Sc. Sherif Sejdiu, zgjedhet në thirrjen profesor asistent në Fakultetin e Shkencave Sociale Download
Vendim për shpalljen e konkursit plotësues - afati i dytë Download
Vendim,obligohen njësitë akademike që deri me 10 qershor 2021, ti dorëzojnë në Senat propozimet për shpallje të konkursit për zgjedhje dhe rizgjedhje të stafit të rregullt akademik Download
Vendim, Dr. Sc. Melinda Mula, zgjedhet në thirrjen profesor asistent për një grup lëndësh nga Matematika në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim për zëvendësimin e anëtarit nga radhët e personelit akademik të Fakultetit të Filologjisë të Komisionit Qendror të Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Download
Vendim, Rilind Obertinca, zgjedhet në thirrjen asistent për grup lëndësh në Fizioterapi në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim, Dr. Sc. Vjollca Dibra, zgjedhet në thirrjen profesor i asociuar për lëndë të letërsisë shqipe në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për miratimin e kërkesës së studentëve për refuzimin e notave në afatin e prillit Download
Vendim për miratimin e Kalendarit të afatit të qershorit për vitin akademik 2020/2021 Download
Vendim për miratimin e propozimit për aplikim në programet Master përmes zyrës Erasmus+,në bashkëpunim me Universitet tjera Download
Vendim për miratohet propozimi i njësive akademike për zgjatje të notave në SMU-afati i Prillit Download
Vendim , Argjiro Alija zgjedhet asistente për grup lëndësh në Infermieri Download
Vendim, Dr. Sc. Kamber Zeqiraj, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim, Dr. Sc. Dafinë Ibrahimi-Kaçurri, zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim , Dr. Sc. Kimete Canaj, zgjedhet Profesor i Asocuar në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim , Dr. Sc. Senad Neziri zgjedhet profesor asistent në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim,Dr. Sc. Mimoza Hasani-Pllana, zgjedhet Profesor Asistent në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për aprovim i anëtarësimit në MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM Download
Vendim për respektimin e masave kundër COVID-19 Download
Vendim për lejimin e afatit të prillit si afat plotësues të provimeve Download
Vendim ,miratohet propozimi i Prof. Kamber Zeqiri për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim ,miratohet propozimi i Prof.Mubera Mustafa për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim ,miratohet propozimi i Ass.Fitim Kastrati për angazhim në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim për miratimin e propozimit të Këshillit të Fakultetit të Edukimit për angazhim me honorar të Dr. Sc. Shefqet Dinaj Download
Decision on the deadline of the June 2021 exams of the UFAGJ Download
Decision on general and specific measures for the prevention of the COVID pandemic - 19 Download
Decision to allow the April deadline as an additional exam deadline Download
Vendim për miratimin e Rregullores së harmonizuar për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimet,riemërimet dhe avancimet e personelit akademik në UFAGJ Download
Vendim për formimin e Komisionit të Senatit për harmonizimin e akteve dhe rregulloreve të miratuara nga Senati Download
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Filologjisë Download
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Mjekësisë Download
Vendim për angazhim me honorar në Fakultetin e Edukimit Download
Vendim për miratimin e propozimit të Komisionit së Përzgjedhjes së Tutorit të Studentëve Download
Decision on the progress of the learning process Download
Decision on allowing the transfer of students from other Higher Education Institutions to faculties suitable for UFAGJ, summer semester Download
Decision on the deadline of January 2021 exams of UFAGJ Download
Decision on approval of the Self Aseessment for institutional re-accreditation of UFAGJ Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Nursing Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Physiotherapy Download
Decision on the approval of the Self Assesment in the study program: Health Management Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Public Health Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Primary Education Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Preschool Education Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: English Translation and Interpretation Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Albanian Language and Literature MA 120 ECTS Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Albanian Language and Literature BA 240 ECTS Download
Decision on the approval of the Self Assessment in the study program: Social Care and Welfare Download
Decision on the approval of the Guide for Defining Performance Evaluation Indicators Download
Decision on the replacement of the student member in the Central Quality Assurance Commission Download
Decision on the approval of the summary report of the Central Quality Assurance Commission of UFAGJ Download
Decision on the deadline of January 2021 in UFAGJ Download
Decision on announcing the Scientific Workshop for 2020 Download
Decision on the approval of the regulation of basic studies of Applied Sciences Download
Decision on announcing a public competition for the appointment of academic staff Download
Decision on the appointment of the Ethics Council Download
Decision on the appointment of the head of the Didactic Center for Teaching Excellence (QDPM) Download
Decision on the appointment of the head of the JSEIS Scientific Journal Download
Decision on the appointment of the head of the University Health Center (QSHU) Download
Decision approving the part-time engagement of the academic staff at the Faculty of Philology for the summer semester of the academic year 2020/2021 Download
Decision that Dr.Sc. Xhemshit Shala to be the host of the study program in Communication and Multimedia Download
Decision that Dr.Sc. Ardian Emini to be the host of the study program in Communication and Multimedia Download
Decision that Mr.Sc. Can PhD. Rilind Obertinca to be the host of the study program in Physiotherapy Download
Decision on approval of the request for cooperation for a joint study program with the University of Applied Sciences in Ferizaj Download
Decision on the organization of the teaching process for the academic year 2020/2021 Download
Decision on the approval of the request of the Student Parliament with prot. No .: 04/1377 Download
Decision on rejection of the request submitted by the Student Parliament with no. Prot. : 04/1351 dated 23/10/2020 Download
Decision approving the request of the UGJFA Student Parliament for permission to enroll in the following academic year 2020/2021 Download
Decision on the appointment of the Publishing Council of UGJFA Download
Decision approving the part-time engagement of external academic staff at the Faculty of Philology for the academic year 2020/2021 Download
Decision on the approval of the part-time engagement of the external academic staff in the Faculty of Education for the academic year 2020/2021 Download
Decision approving the part-time engagement of external academic staff at the Faculty of Medicine for the academic year 2020/2021 Download
Decision to allow the use of the UGJFA logo and ISBN for special publications Download
Decision on approval of the request of the University of Gjakova "Fehmi Agani" for application for signing of Magna Charta Universitatum Download
Decision on announcing the additional competition for part-time engagement of the academic staff for the academic year 2020/2021 Download
Decision on announcing a public competition for the selection of regular academic staff in the faculties of UGJFA Download
Decision on filling the vacancies from the first term of the competition for admission of students in basic - bachelor studies in the academic year 2020/2021 Download
Decision for the beginning of the new academic year 2020/2021 Download
Decision on amending and supplementing the decision of the Senate 04/360 dated 02/05/2018 Download
Decision on the establishment of the Commission for amending the regulations for basic studies of UGJFA units Download
Decision to allow the extraordinary deadline of October for the academic year 2019/2020 Download
Decision on the appointment of academic staff in the faculties of UGJFA Download
Decision to annul the decision of the Senate no. prot. 04/418 dated 01/04/2020 Download
Decision to return to the review and re-evaluation the proposal of the council of the Faculty of Education Download
Decision on announcing the competition for student registration in UGJFA for the academic year 2020/2021 Download
Decision approving the transfer of students to UGJFA accredited programs Download
Decision - holding exams in September Download
Decision on allowing the transfer of students from other Higher Education Institutions to the respective faculties of UGJFA Download
Decision on the use of the annual collective leave for the academic staff of UGJFA for 2020 Download
Decision for awarding the "Din Mehmeti" award to UGJFA Download
Decision to replace the lost hours of practical work in the Faculty of Education and clinical practice in the Faculty of Medicine Download
Decision on filling the commissions for quality assurance and evaluation at the level of UGJFA academic units Download
Decision to allow the use of the name, logo and ISBN of the UGJFA Download
Decision on the appointment of Prof. Ass. Dr. Shqipe Husaj as Acting Dean of the Faculty of Social Sciences of UGJFA Download
Decision on the calendar of exam deadlines for the academic year 2019/2020 at UGJFA Download
Decision to replace missed classes in April at UGJFA Download
Decision on the approval of the Regulation of basic studies at the Faculty of Social Sciences Download
Decision on the approval of the regulation of the International Summer University Download
Decision on the establishment of the Ethics Council Download
Decision on the approval of the Performance, Quality and Curriculum Assessment manual Download
Decision for approved the document on Standards on Internal Quality Assurance Download
Decision on announcing a public competition for the appointment of academic staff in the faculties of the University of Gjakova Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on Basic Studies at the Faculty of Social Sciences of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the regulation on Evaluation Procedures for the Engagement of External Collaborators in UGJFA Download
Decision on the approval of the request of the Deans of the academic units of UGJFA for extension of the term of SMU Download
Decision for the election of Prof. Ass. Dr. Antigona Ukëhaxhaj as Vice Dean of the Faculty of Medicine at UGJFA Download
Decision for the election of Prof. Ass. Dr. Laura Naka as Vice Dean of the Faculty of Education at UGJFA Download
Decision for the election of Prof. Ass. Dr. Fitor Ollomani as Vice Dean of the Faculty of Philology at UGJFA Download
Decision to amend paragraph I of the decision of the Senate no. 04/1985 dated 22.11.2019 on the appointment of the Central Commission for Quality Assurance Download
Decision on the approval of the Regulation on Internationalization and Mobility at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the approval of the Regulation on Quality Assurance and Evaluation at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the approval of the Regulation on determining the criteria for Master Studies at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the approval of the Guide for drafting the diploma thesis for basic studies at the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the establishment of the Study Commission, as an advisory body to the UGJFA Senate Download
Decision on concluding employment contracts with academic staff engaged on a part-time basis, for the academic year 2019/2020 Download
Decision on approval of the proposal for the Organization of the Scientific Conference in the field of Medicine at UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Internal Quality Standards of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for drafting the Regulation on the election of the academic staff of UGJFA Download
Decision on the formation of the Commission for drafting the Regulation for the Thesis of UGJFA Download
Decision on the formation of the Commission for drafting the Regulation on the work of the Senate of UGJFA Download
Decision on the establishment of the Commission for Supplementing and Amending the Regulation on Quality Assurance and Evaluation of UGJFA Download
Decision on the appointment of the Complaints and Appeals Committee of the Senate of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision on the establishment of the Professional Commission of UGJFA, for the awarding of the honorary award "Din Mehmeti" for 2019 Download
Decision on the establishment of the "Din Mehmeti" honorary award of the University of Gjakova "Fehmi Agani" Download
Decision to reduce the grade point average criterion from 9 to 8.50 for winning the UGJFA university scholarship Download
Decision on transfer of students from other public universities to UGJFA Download
Decision on announcing the competition for part-time academic staff Download
Decision on the selection of academic staff dt. 07/24/2019 Download
Decision regarding the use of the annual collective leave for the academic staff of the university for 2019 Download
Decision on the selection of academic staff dt. 07/17/2019 Download
Decision on the selection of academic staff dated 24/06/2019 Download
Decision on the selection of academic staff Download
Decision to reorganize student groups for lectures and exercises for academic year 2020/2021 Download
tp-bottom