UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" ZGJEDH REKTORIN E RI

UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" ZGJEDH REKTORIN E RI

Këshilli Drejtues i Universitetit të Gjakovës me dt. 12.07.2019 ka zgjedhur rektorin e ri, Prof.Ass.Dr. Artan Nimani. Rektori i ri zyrtarisht do ta pranojë detyrën me dt. 01.10.2019 nga Rektori Prof.Dr. Shaban Buza.

tp-bottom