Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik

Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik


Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” hap konkurs për zgjedhjen e personelit akademik

Konkursi


tp-bottom