Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2016/2017

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2016/2017

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” shpall KONKURS PLOTËSUES – AFATI I DYTË (II-të) 
për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2016/2017


Konkursi

tp-bottom