Përfundon konferenca përmbyllëse e Projektit DRIVE

Përfundon konferenca përmbyllëse e Projektit DRIVE

Më 15-16 dhjetor 2022, në Universitetin Polis u prezantuan me sukses rezultatet e projektit DRIVE të financuar nga BE nëpërmjet programit ERASMUS+.

Si pjesë e programit ERASMUS+, projekti DRIVE zhvilloi kapacitetet e kërkimit dhe novacionit të 6 Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri  dhe Kosovë.

Alexis Hupin, Kreu i Seksionit Politik në Delegacionin e BE-së në Shqipëri theksoj se “BE asnjëherë nuk ka ofruar kaq shumë mbështetje financiare në rajon për arsimin, rininë, punën kërkimore dhe novacionin. Është e qartë se bashkëpunimi ynë nuk ka të bëjë vetëm me paratë: Ky është investimi më i mirë që mund të bëjmë për të ardhmen”.

UFAGJ u përfaqësua nga Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli, Prof. Asoc. Dr. Behxhet Gaxhiqi, Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekçi, Prof. Ass. Dr. Gentiana Muhaxhiri dhe Denis Spahija.

Në ëmër të UFAGJ-së Prof. Asoc. Dr. Lulzim Zeneli nënshkroj  zotimin për implementimin e njohurive të fituara gjatë zhvillimit të projektit DRIVE.

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom