Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Rezultatet përfundimtare dhe njoftim rreth regjistrimit për studentët e pranuar në vitin e parë të studimeve (afati i parë) për vitin akademik 2022/2023

Rezultatet përfundimtare:

Fakulteti i Edukimit

Fakulteti i Filologjisë

Fakulteti i Mjekësisë

Fakulteti i Shkencave Sociale

 

Regjistrimi i kandidateve të pranuar në afatin e parë dhe fotografimi i tyre për ID kartelë, do te bëhet sipas orarit:

1. Fakulteti i Edukimit me datë 26.07.2022 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

  • Programi Fillor në ora 09:00 - 15:00
  • Programi Parashkollor në ora 09:00 - 15:00

 

2. Fakulteti i Shkencave Sociale me datë 26.07.2022 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

  • Programi Kujdesi dhe Mirëqenia Sociale në ora 09:00 - 15:00

 

3. Fakulteti i Filologjisë me datë 27.07.2022 (në lokalet e Fakultetit të Edukimit dhe Fakultetit të Filologjisë - ish Normalja, te konviktet)

  • Programi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në ora 09:00 - 15:00
  • Programi Gjuhë Angleze - Përkthim dhe Interpretim 09:00 - 15:00
     

4. Fakulteti i Mjekësisë me datë 28.07.2022 (në lokalet e Fakultetit të Mjekësisë)

  • Programi Infermieri në ora 09:00 - 15:00
  • Programi Shëndet Publik në 09:00 - 15:00
  • Programi Fizioterapi në ora 09:00 - 15:00

 

Kandidatet e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:


a)  Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

b)  Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c)  Studentët që fillojnë studimet ne Universitetin "Fehmi Agani" Gjakovë, vitin e parë të studimeve e kanë falas.

tp-bottom