Më 26 dhe 27 korrik UFAGJ mban trajnime profesionale në kuadër të QDPM-së

Më 26 dhe 27 korrik UFAGJ mban trajnime profesionale në kuadër të QDPM-së

Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë në kuadër të QDPM (Qendrës Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënje) mban trajnime dy-ditore me temat: “Metodat e avancuara të mësimdhënjes” dhe “Hulumtimi dhe publikimet shkencore”

Trajinimet mbahen me datë 26 – 27 korrik 2022 nga trajner të certifikuar të UFAGJ-së.

Numri i pjesëmarrësve është i limituar, prandaj konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në këtë email: [email protected] deri më datë 24 korrik, ora 16:00.

Pas konfirmimit tuaj do të iu përcjellim agjendën me vijueshmërinë e temave të trajnimit.

tp-bottom