Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin "Fehmi Agani" në Gjakovë

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin "Fehmi Agani" në Gjakovë

Konkursi

tp-bottom