Botimet nga stafi i Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë

Botimet nga stafi i Universitetit "Fehmi Agani" në Gjakovë

Librat "KIMIA 9  dhe KIMIA 9 - Fletore pune" për klasën e nëntë të arsimit të mesëm të ultë nga Prof. asoc. Dr. Lulzim Zeneli.

Botues: Shtepia Botuese Dukagjini

Përshkrimi: Temat mësimore fillojnë me njohurit  hyrëse, me një listë temash mësimore, me një detyrë ose një histori interesante që i informon nxënësit me përmbajtjen mësimore. Çdo njësi mësimore fillon me koncepte kyçe të theksuara dhe me elemente motivuese. Shumë shpesh këto pyetje fokusohen në të nxënit kërkimor.  Përmbajtja është shkruar në një gjuhë të thjeshtë dhe miqësore. Çdo eksperiment u shoqërua me material ilustrativ për të plotësuar vizualisht tekstin dhe më vonë për t'ju kujtuar nxënësve se çfarë ishte e rëndësishme në eksperimentin që ata demostruan.  Fotot dhe ilustrimet janë të qarta dhe ndjekin tekstin. Rubrika "të mësojmë më shumë" sjell informacione shtesë që u tregon nxënësve lidhjen e përmbajtjes mësimore të kimisë me jetën e përditshme.

Fotot e lajmit

tp-bottom