BONEVET në kërkim të vullnetarëve

BONEVET në kërkim të vullnetarëve

BONEVET Gjakova hap thirrje për vullnetarë të moshave 16+, për të marrë pjesë në Kampet Verore të organizuara me fëmijë të grupmoshave të ndryshme.

Vullnetarët do të sfidohen në organizimin e ngjarjeve dhe të ofrojnë asistencë logjistike si dhe të fitojnë përvojë të punës me fëmijë në një ambient edukativ dhe krijues.

Kampet Verore organizohen çdo javë, duke filluar nga data 4 Korrik - 26 Gusht 2022.
Vullnetarët do të kenë mundësi të zgjedhin më së shumti 3  Kampe Verore që dëshirojnë të asistojnë sipas datave të përshtatshme. 

BONEVET është një institucion arsimor jofitimprurës dhe joformal ku fëmijët nxitën që të zbulojnë talentet dhe aftësitë e tyre dhe t’i zhvillojnë ato me pasion e dashuri. 

Linku për detaje dhe aplikim: https://bit.ly/3N53WMm

 

Poashtu për me shumë mund ta vizitoni webfaqen: https://bonevet.org/

 

AFATI I FUNDIT PËR APLIKIM  15 QERSHOR 2022.

 

tp-bottom