Vazhdon prezantimin i Universitetit te nxënësit e shkollave të mesme

Vazhdon prezantimin i Universitetit te nxënësit e shkollave të mesme

Zyra e Zhvillimit të Karrierës së Universitetit në bashkëpunim me studentët përfaqësues të Fakulteteve këtë javë bën shpërndarjen e fletëpalosjeve nëpër pikat me frekuentim më të lartë të nxënësve maturant.

Fletëpalosja është përgatitur nga po kjo zyre dhe në të përmban të dhëna për drejtimet e fakulteteve në të cilat maturantët mund të gjejnë veten.

Shpërndarja e fletëpalosjeve është vazhdim i prezantimit të ofertës së Universitetit tek nxënësit që nuk kanë pas mundësi të jenë prezent gjatë prezantimit të Universitetit nëpër shkollat e mesme.  

 

Fotot e lajmit

tp-bottom