Hapet thirrja për bursa komunale

Hapet thirrja për bursa komunale

Komuna e Gjakovës, përkatësisht drejtoria për Arsim, hap Thirrje Publike për ndarjen e 83 bursave për studentë:

Informacione për kriteret dhe mënyrën e aplikimit, mund të gjeni në ueb faqen zyrtare të komunës së Gjakovës, në linkun e më poshtëm:

https://kk.rks-gov.net/gjakove/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Konkurs-per-bursa-2021-2022.pdf?fbclid=IwAR04_OIqTb1Ub8cxkqIsIOR2z0CmAQJIxhQ-zLDK7vUfIdJONtyyDAk4KPs

 

tp-bottom