Oxford University Press hap publikimet falas për botimet me akses të hapur

Oxford University Press hap publikimet falas për botimet me akses të hapur

Këtë vit EIFL ka nënshkruar dy marrëveshje botimi me akses të hapur, ku autorët nga Kosova mund të publikojnë falas me Shoqatën për Makineritë Kompjuterike (ACM) dhe Oxford University Press.

"Në partneritet me konsorciumet e bibliotekave të vendeve tuaja, EIFL ka negociuar një sërë marrëveshjesh me botuesit që sigurojnë tarifa të hequra ose të zbritura për përpunimin e artikujve (APC) për autorët përkatës që të publikojnë artikujt e tyre në akses të hapur.

Më poshtë është një listë e plotë e revistave të pranueshme sipas këtyre marrëveshjeve. Kjo listë do të përditësohet dy herë në vit. Ju mund të gjeni detaje të marrëveshjeve të negociuara, duke përfshirë mënyrën se si të kërkoni heqjet ose zbritjet me secilin botues në këtë faqe: https://eifl.net/apcs


Ne kemi përditësuar listat e titujve të revista të pranueshme nga APC ose zbritje për autorët përkatës nga vendi jonë. 

 

https://www.eifl.net/kosovo_apcs 

 

tp-bottom