Trajnim për studentë „Shkathtësitë e buta“

Trajnim për studentë „Shkathtësitë e buta“

Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë në bashkëpunim me Caritas Kosova dhe organizatën D&D në kuadër të projektit “PRAXIS” ofrojnë trajnim për studentët tanë “Shkathtësitë e buta“.

Trajnimi do të zgjas 3 ditë 18, 19 dhe 20 janar në mënyrë virtuale.

Qëllimi i këtij trajnimi është që studentët tanë të kenë mundësinë që të njoftohen: „çka janë shkathtësitë e buta“, „përgatitja për tregun e punës“, „si të shkruani një CV“, „puna vullnetare“, „Si të shkruani një letër motivuese“, „Procesi i intervistës“, etj.

 

Për më shumë ju lutem shikoni agjendën.

 

Të interesuarit të regjistrohen këtu.

 

 

tp-bottom