Universiteti i Gjakovës zhvillon punëtori për hulumtime dhe publikime i mbështetur nga HERAS+

Universiteti i Gjakovës zhvillon punëtori për hulumtime dhe publikime i mbështetur nga HERAS+

Qendra Didaktike për Përsosëshmëri në Mësidhënje me datat 26-27 Nëntor 2021 po zhvillon punëtorinë për Hulumtime dhe Kërkime Shkencore me mbështetjene HERAS + (Projekti Plus i Arsimit të Lartë, Kërkimit dhe Shkencës së Aplikuar).

Temat e trajtuara nga eksperti i angazhuar, Prof. Dr. Blerim Rexha ishin:

  • Analiza dhe hulumtimi i platformës për publikim shkencor;
  • Formulimi i problemit shkencor;
  • Analiza e literaturës;
  • Shkrimi i hipotezave;
  • Dizajni i pjesës së përgjithshme;
  • Mbledhja e të dhënave;
  • Analiza dhe interpretimi i të dhënave;
  • Shkrimi i punimit;
  • Shpërndarja e rezultateve.

 

Punëtoria është pjesë e mbështetjes së ofruar për Universitetin “Fehmi Agani” Gjakovë bazuar në fondin konkurrues për zhvillimin strategjik të universiteteve publike, gjegjësisht fondet e dedikuara. Punëtoria u zhvillua në bashkëpunim me Qendra Didaktike për Përsosmëri në Mësimdhënie në Universitetin “Fehmi Agani” Gjakovë.

HERAS Plus financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim e bashkëfinancuar nga MESTI dhe zbatuar nga WUS Austria, Zentrum für Soziale Innovation - ZSI dhe OeAD

 

 

 

Fotot e lajmit

tp-bottom